Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Pariet Uten Resept

Kjøpe ParietKjøpe Pariet På nett uten resept

PARIET INDIKASJONER


Pariet brukes for behandling av magesår, sår i tolvfingertarmen (området i tynntarmen som ligger like etter magesekken), symptomer på gastroøsofageal refluks.

I kombinasjon med to antibakterielle stoffer, er Pariet brukes for utrydding av Helicobacter pylori. Helicobacter pylori er en bakterie som er sterkt knyttet til mage sår og kronisk gastritt.

Pariet lindrer symptomene på refluks og magesår ved å bremse ned utskillelsen av syre fra cellene på magen. Den gjør dette ved å hemme en enkelt type av enzym (et protein som gjør det mulig for andre kjemiske reaksjoner å inntreffe hurtigere) kalt en "protonpumpe" som er nødvendig for å produsere syre. Så, ved å hemme dette enzymet, er den siste etappen i syreproduksjonen stoppet.

PARIET INSTRUKSJONER


Bruk Pariet som anvist av legen din!

Ta Pariet gjennom munnen med eller uten mat.
Svelg Pariet helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Du kan ta syrenøytraliserende mens du tar Pariet hvis du blir bedt om å gjøre det av legen din.
Hvis du også ta en imidazol soppdrepende (f.eks ketokonazol), tar det minst to timer før du tar Pariet.
Hvis du også ta sucralfate, ta Pariet minst 30 minutter før du tar sucralfate.
Fortsett å ta Pariet selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Pariet, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Pariet.

PARIET LAGRING


Butikk Pariet på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Pariet utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

PARIET MER INFO:


Aktiv ingrediens: Rabeprazole sodium

IKKE bruk Pariet hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Pariet eller lignende legemidler (for eksempel omeprazol)
du tar en HIV-proteasehemmer (f.eks, atazanavir).

Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Pariet. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har leverproblemer eller magen eller tarmkreft.

Noen legemidler kan samhandle med Pariet. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Klaritromycin eller vorikonazol fordi de kan øke risikoen for Pariet er bivirkninger
Antikoagulantia (f.eks warfarin), ciklosporin, eller digoksin fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Pariet
Azolfungicider (f.eks ketokonazol), klopidogrel, HIV-proteasehemmere (f.eks, atazanavir), eller jern fordi deres effektivitet kan bli redusert med Pariet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Pariet kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Pariet kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Pariet med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Kontakt legen din hvis du har noen symptomer på en blødning sår, for eksempel svart, tjæreaktig avføring eller oppkast som ser ut som kaffegrut, eller hvis du opplever halssmerter, brystsmerter, alvorlige magesmerter, eller problemer med å svelge.
Pariet kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Pariet.
Pariet bør brukes med ekstrem forsiktighet hos asiatiske pasienter, risikoen for bivirkninger kan øke hos disse pasientene.
Pariet bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 12 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Pariet mens du er gravid. Det er ikke kjent om Pariet er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Pariet.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, hodepine.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), brystsmerter, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals; rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, alvorlig eller vedvarende magesmerter, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig tretthet, synsendringer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Pariet