Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Pharex Ethambuto (Myambutol) Uten Resept

Kjøpe Pharex EthambutoKjøpe Pharex Ethambuto På nett uten resept

PHAREX ETHAMBUTO (MYAMBUTOL) INDIKASJONER


Pharex Ethambuto brukes for behandling av tuberkulose (TB)-infeksjoner i lungene sammen med andre legemidler. Pharex Ethambuto er et antibakterielt middel. Det fungerer ved å stoppe veksten av TB-celler, som resulterer i celledød.

PHAREX ETHAMBUTO (MYAMBUTOL) INSTRUKSJONER


Bruk Pharex Ethambuto som anvist av legen din.

Ta Pharex Ethambuto med eller uten mat på samme tid hver dag.
Ikke ta antacida som inneholder aluminium hydroxide i minst 4 timer etter inntak Pharex Ethambuto.
Hvis du glemmer en dose av Pharex Ethambuto, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Pharex Ethambuto.

PHAREX ETHAMBUTO (MYAMBUTOL) LAGRING


Butikk Pharex Ethambuto ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Pharex Ethambuto utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

PHAREX ETHAMBUTO (MYAMBUTOL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Ethambutol HCl.

IKKE bruk Pharex Ethambuto hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Pharex Ethambuto
du har betennelse i synsnerven (optikusnevritt), kan du ikke finne ut om du har synsforstyrrelser, eller du er ute av stand til å rapportere visjon endringer til din lege eller helsepersonell.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Pharex Ethambuto. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har urinsyregikt eller har en gikt angrep
hvis du har katarakt, tilbakevendende øyebetennelse, eller øye problemer forårsaket av diabetes (diabetisk retinopati)
hvis du har nyre-eller leverproblemer.

Noen legemidler kan samhandle med Pharex Ethambuto. Imidlertid er ingen spesifikke interaksjoner med Pharex Ethambuto kjent på dette tidspunkt.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Pharex Ethambuto kan forårsake svimmelhet. Ikke kjøre bil, bruke maskiner, eller gjøre noe annet som kan være farlig før du vet hvordan du reagerer på Pharex Ethambuto. Bruke Pharex Ethambuto alene, med visse andre legemidler, eller sammen med alkohol kan redusere din evne til å kjøre bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver.
Det er viktig å bruke Pharex Ethambuto for hele behandlingsforløpet. Unnlatelse av å gjøre det kan redusere effekten av Pharex Ethambuto og øke risikoen for at bakteriene ikke lenger vil være følsomme for Pharex Ethambuto og vil ikke være i stand til å bli behandlet av denne eller visse andre antibiotika i fremtiden.
Pharex Ethambuto er effektivt bare mot visse typer bakterier. Det er ikke effektive for behandling av virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Langvarig eller gjentatt bruk av Pharex Ethambuto kan forårsake andre infeksjoner. Legen din kan ønske å endre din medisin for å behandle andre infeksjoner. Kontakt legen din hvis tegn på en andre infeksjon.
Laboratorietester, inkludert lever og nyre funksjonstester, totalt antall blodceller, og synstester, kan utføres for å overvåke utviklingen eller for å sjekke for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Pharex Ethambuto bør ikke brukes til barn yngre 13 år. Sikkerhet og effekt hos denne aldersgruppen har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Pharex Ethambuto under svangerskapet. Pharex Ethambuto utskilles i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Pharex Ethambuto, sjekk med din lege eller apotek for å diskutere risikoen for barnet ditt.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Appetite tap, forvirring, svimmelhet, generell kropps ubehag, hodepine, kvalme, magesyke eller smerter, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter eller tetthet, forvirring, mørk urin, lett blåmerker eller blødning, feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, leddsmerter, hevelse, eller alvorlig ømhet, smerter i korsryggen, nummenhet eller prikking i hender, ben eller føtter, alvorlige magesmerter, hovne kjertler i nakken eller armhulen, synstap eller andre synsforstyrrelser; gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Pharex Ethambuto