Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Pioglu (Actos) Uten Resept

Kjøpe PiogluKjøpe Pioglu På nett uten resept

PIOGLU (ACTOS) INDIKASJONER


Pioglu brukes for behandling av type 2 diabetes i visse pasienter. Den brukes sammen med diett og mosjon. Det kan anvendes alene eller sammen med andre antidiabetiske legemidler. Pioglu er et tiazolidindion antidiabetika. Det fungerer ved å senke blodsukkeret ved å gjøre cellene i kroppen mer følsomme overfor virkningen av insulin.

PIOGLU (ACTOS) INSTRUKSJONER


Bruk Pioglu som anvist av legen din.

Ta Pioglu gjennom munnen med eller uten mat.
Fortsett å ta Pioglu selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Tar Pioglu på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Hvis du glemmer en dose av Pioglu, ta den så snart som mulig. Hvis det nesten er tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Pioglu.

PIOGLU (ACTOS) LAGRING


Oppbevares Pioglu på 77 grader F (25 grader C) i en tett lukket beholder. Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Pioglu utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

PIOGLU (ACTOS) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Pioglitazon hydroklorid.

IKKE bruk Pioglu hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Pioglu
du har moderat til alvorlig hjertesvikt
du har type 1 diabetes
du har en historie med leverproblemer, inkludert gulsott (gulfarging av hud eller øyne), under behandling med en lignende medisin kalt troglitazone.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Pioglu. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinsk tilstand, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diabetisk ketoacidose (en alvorlig problem forbundet med diabetes)
hvis du har en historie med leverproblemer, unormale leverfunksjonstester, hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt [CHF]), eller øye eller synsproblemer
hvis du har hevelse problemer (ødem).

Noen legemidler kan samhandle med Pioglu. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Gemfibrozil, insulin, eller orale antidiabetika (f.eks, glipizid) fordi risikoen for lavt blodsukker kan økes
Rifampicin fordi det kan senke Pioglu effektivitet, noe som resulterer i høyt blodsukker
Antikoagulantia (f.eks warfarin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes eller deres effektivitet kan bli redusert med Pioglu.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Pioglu kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Riktig kosthold, regelmessig mosjon, og vanlig blodsukker testing er viktig for best resultat med Pioglu. Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Sjekk blodsukkernivået som anvist av legen din. Hvis de er ofte høyere enn de burde være, og du tar Pioglu akkurat som foreskrevet, legen din.
Det kan være vanskeligere å kontrollere blodsukkeret i tider med stress, for eksempel feber, infeksjon, skade eller operasjon. Snakk med legen din om hvordan du kontrollerer blodsukkeret hvis noen av disse oppstår. Du må ikke endre dosen av medisinen din uten å sjekke med legen din.
IKKE ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Pioglu kan føre til lavt blodsukker når det brukes sammen med insulin eller andre orale diabetesmedisinen. Lavt blodsukker kan gjøre deg engstelig, svett, svak, svimmel, døsig, eller svak. Det kan også gjøre ditt hjerte slå fortere, gjør din visjon endring, gi deg hodepine, frysninger, eller skjelvinger, eller gjøre deg mer sulten. Det er en god idé å bære en pålitelig kilde til glukose (for eksempel tabletter eller gel) for å behandle lavt blodsukker. Hvis dette ikke er tilgjengelig, bør du spise eller drikke en rask kilde til sukker som bord sukker, honning, godteri, appelsinjuice, eller ikke-diett brus. Dette vil heve blodsukkeret raskt. Fortell legen din umiddelbart dersom dette skjer. For å unngå lavt blodsukker, spise måltider på samme tid hver dag, og ikke hopp over måltider.
Pioglu kan føre til eggløsning hos kvinner som ikke har nådd overgangsalderen, men ikke har eggløsning. Pass på å bruke effektiv prevensjon mens du bruker Pioglu.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Pioglu før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Pioglu kan være forbundet med en økt risiko for blærekreft. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
En økt forekomst av beinbrudd har blitt rapportert hos kvinner som tar Pioglu. Fortell legen din hvis du har en historie med beinbrudd, lavt kalsiuminntak, eller svake bein (f.eks, osteoporose). Fortell legen din umiddelbart hvis du opplever noen uvanlige skjelettsmerter.
Laboratorietester, inkludert fastende blodsukker, hemoglobin A1c, synsundersøkelser, og leverfunksjon, kan utføres mens du bruker Pioglu. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Pioglu bør ikke brukes til barn yngre enn 18 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Pioglu mens du er gravid. Det er ikke kjent om Pioglu er funnet i morsmelk. Ikke mate brystet mens du tar Pioglu.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hodepine, muskelsmerter, sår hals, vektøkning.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), uklart syn eller andre synsforstyrrelser, symptomer på hjertesvikt (f.eks, kortpustethet, plutselige uforklarlig vektøkning, hevelse i hender, ankler eller føtter), symptomer på leverproblemer (f.eks, mørk urin, magesmerter, uforklarlig kvalme, oppkast, eller tap av appetitt, gulfarging av hud eller øyne, svetting), symptomer på lavt blodsukker (for eksempel angst, frysninger, økt sult, hodepine, økt svimmelhet eller døsighet, tremor), uvanlig skjelettsmerter, unormal tretthet eller svakhet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Pioglu