Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Plavix Uten Resept

Kjøpe PlavixKjøpe Plavix På nett uten resept

PLAVIX INDIKASJONER


Plavix brukes for å redusere risikoen for hjerneslag eller hjerteinfarkt hos pasienter som allerede har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag, har andre sirkulasjonsproblemer forårsaket av innsnevring og åreforkalkning, eller har visse andre hjerteproblemer (f.eks, ustabil angina). Plavix er en trombocyttaggregasjon inhibitor. Det fungerer ved å bremse eller stoppe blodplater fester seg til veggene i blodårene eller skadet vev.

PLAVIX INSTRUKSJONER


Bruk Plavix som anvist av legen din.

Ta Plavix gjennom munnen med eller uten mat.
Hvis du glemmer en dose Plavix, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Plavix.

PLAVIX LAGRING


Oppbevares Plavix på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Plavix utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

PLAVIX MER INFO:


Aktiv ingrediens: Clopidogrel bisulfate.

IKKE bruk Plavix hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Plavix
du har en aktiv blødning lidelse, for eksempel et magesår eller blødning i hjernen
du tar visse azolfungicider (f.eks, flukonazol, ketokonazol, vorikonazol), cimetidin, etravirins, felbamat, fluoksetin, fluvoksamin, visse protonpumpehemmere (for eksempel omeprazol, esomeprazol), eller tiklopidin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Plavix. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har benmargssykdom, lever-eller nyreproblemer, eller en historie med magesår
hvis du har hatt en fersk skade eller kirurgi, også tannkirurgi.

Noen legemidler kan samhandle med Plavix. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Dabigatran, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen), orale antikoagulantia (f.eks warfarin), eller salisylater (for eksempel aspirin) fordi risikoen for blødninger kan økes med Plavix
Azolfungicider (f.eks ketokonazol), cimetidin, etravirins, felbamat, fluoksetin, fluvoksamin, protonpumpehemmere (for eksempel omeprazol) eller tiklopidin fordi de kan redusere Plavix effektivitet
Fluvastatin, fenytoin, tamoxifen, tolbutamid, eller torsemid fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Plavix.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Plavix kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Plavix kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Plavix med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Plavix kan redusere antall blodpropp dannende celler (blodplater) i blodet ditt. Unngå aktiviteter som kan føre til blåmerker eller skade. Fortell legen din hvis du har uvanlige blåmerker eller blødning. Fortell legen din hvis du har mørke, tjæreaktig, eller blodig avføring.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Plavix før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi. Du må kanskje slutte Plavix før du har visse typer kirurgi.
Plavix må konverteres i kroppen for at det skal fungere. Denne omdanning skjer ikke så godt i noen mennesker (ca. 2% av hvite pasienter, 4% av fargede pasienter, og 14% av kinesiske pasienter). Medisinen virker kanskje ikke så godt i disse pasientene. Legen kan utføre en test for å sjekke hvor godt kroppen din er i stand til å konvertere Plavix. Snakk med legen din for mer informasjon.
Plavix bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Plavix mens du er gravid. Det er ikke kjent om Plavix er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Plavix.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Lett blåmerker, mindre blødninger.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), svart, tjæreaktig avføring, blødning i øyet, endring i mengden av urin som produseres, endring i et syn, brystsmerter, mørk eller blodig urin, feber eller sår hals, tap av matlyst, blek hud, kramper, alvorlig, vedvarende hodepine, talevansker, uforklarlig vekttap, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig eller alvorlig blødning (f.eks, overdreven blødning fra kutt, økt menstruasjonsblødning, uforklarlig vaginal blødning, uvanlig blødning fra tannkjøttet når du pusser), uvanlig tretthet eller svakhet, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Plavix