Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Plendil Uten Resept

Kjøpe PlendilKjøpe Plendil På nett uten resept

PLENDIL INDIKASJONER


Plendil brukes for behandling av høyt blodtrykk, alene eller sammen med andre medikamenter. Plendil er en kalsiumblokker. Det fungerer ved å blokkere den vanlige virkningen av kalsium på blodårer og hjertet. Dette gjør at blodårene til å slappe av, hjertet til å slå med mindre kraft og pumpe ut mindre blod, og hjertet til å slå saktere og regelmessig.

PLENDIL INSTRUKSJONER


Bruk Plendil som anvist av legen din.

Plendil bør jevnlig tas enten uten mat eller med et lett måltid
Unngå å drikke grapefruktjuice mens du bruker Plendil
Ikke for å knuse eller tygge tabletter. Svelge dem hele
Hvis du glemmer en dose av Plendil, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser på en gang

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Plendil.

PLENDIL LAGRING


Oppbevares Plendil ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C) i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Plendil utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

PLENDIL MER INFO:


Aktiv ingrediens: Felodipin.

IKKE bruk Plendil hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Plendil
du har en historie med lavt blodtrykk.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Plendil. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hjerteproblemer, pusteproblemer, eller en langsom hjerterytme.

Noen legemidler kan samhandle med Plendil. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, eller hydantoiner (f.eks, fenytoin) fordi effektiviteten av Plendil kan bli redusert
Azolfungicider (f.eks ketokonazol), cimetidin, eller erytromycin fordi de handlinger og bivirkninger av Plendil kan økes
Makrolid immunsuppressive (f.eks, takrolimus) fordi de handlinger og bivirkninger av disse legemidlene kan økes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Plendil kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Plendil kan forårsake svimmelhet eller ørhet. Ikke kjøre bil, bruke maskiner, eller gjøre noe annet som kan være farlig før du vet hvordan du reagerer på Plendil. Bruke Plendil alene, sammen med andre legemidler, eller sammen med alkohol kan redusere din evne til å kjøre bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver.
Plendil kan føre til svimmelhet, eller besvimelse. Alkohol, kan varmt vær, mosjon, og feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte eller stå opp sakte, spesielt om morgenen. Også, sitte eller ligge på det første tegn på svimmelhet, eller svakhet.
Pasienter som behandles for høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Fortsett å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg helt "normal." Kontakt legen din eller apoteket om eventuelle nye symptomer.
Mens du bruker Plendil, børste og floss tennene nøye. Også har vanlige tannlege checkups.
Bruk Plendil med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du planlegger å bli gravid, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Plendil under svangerskapet. Det er ukjent om dette stoffet skilles ut i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Plendil.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet, rødme, hodepine, mild hevelse i tannkjøttet, kvalme, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), pusteproblemer, brystsmerter, forstørrede bryster hos menn, rask eller uregelmessig hjerterytme, hjerteproblemer, impotens; svimmelhet og besvimelse, hevelser i ankler eller hender.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Plendil