Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Plumarol (Glyset) Uten Resept

Kjøpe PlumarolKjøpe Plumarol På nett uten resept

PLUMAROL (GLYSET) INDIKASJONER


Plumarol brukes for behandling av type 2 diabetes hos voksne som har diabetes kan ikke behandles med diett alene. Plumarol kan anvendes alene, i kombinasjon med andre orale legemidler mot diabetes, eller med insulin.

PLUMAROL (GLYSET) INSTRUKSJONER


Bruk Plumarol som anvist av legen din. Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner.
Ta Plumarol med den første bitt av hvert hovedmåltid, med mindre noe annet av legen din.
Hvis du også tar kull eller fordøyelsesenzymer preparater med Plumarol, plass dem minst 2 til 4 timer fra hverandre for maksimal effektivitet.
Følg nøye kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Midlertidig insulinbehandling kan være nødvendig under stressperioder (for eksempel feber, traume, infeksjoner, eller kirurgi).
Hvis du glemmer en dose av Plumarol, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Plumarol.

DOSERING

Anbefalt startdose av Plumarol er 25 mg, gitt peroralt tre ganger daglig i starten (med den første bitt) av hvert hovedmåltid. Imidlertid kan noen pasienter ha nytte av å starte på 25 mg en gang daglig for å redusere gastrointestinale bivirkninger, og gradvis øke hyppigheten av administrasjonen til tre ganger daglig.

PLUMAROL (GLYSET) LAGRING


Oppbevar Plumarol ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold i et stramt, lys-motstandsdyktig beholder. Hold Plumarol utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

Varsle din tannlege eller lege om at du tar Plumarol før du har noen tannarbeid eller kirurgi.
Følge den regelmessig testing av urin eller blod glukose tidsplaner gitt til deg av helsepersonell nøye.
Plumarol, brukes sammen med andre legemidler mot diabetes, kan føre til tap av blodsukker-kontroll. Din helsepersonell kan være nødvendig å endre mengden av medisin som du tar. Fordi Plumarol hindrer nedbryting av tabellen (stokk) sukker, sørg for å bruke glukose (druesukker), ikke sukker eller frukt, for å behandle symptomer på lavt blodsukker (tretthet, overdreven sult og svetting, nummenhet i armer eller ben). Ta kontakt med helsepersonell hvis disse symptomene oppstår.
Laboratorietester, inkludert blodsukker og glykosylert hemoglobinnivå, kan utføres for å overvåke utviklingen og for å se etter bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Plumarol med ekstrem forsiktighet hos barn. Sikkerhet og effektivitet er ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid mens du tar Plumarol, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Plumarol under svangerskapet. Plumarol utskilles i morsmelk. Du skal ikke amme mens du tar Plumarol.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Oppblåsthet, diaré, gass, bløt avføring, magesmerter.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), alvorlige magesmerter.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger.

Kjøpe Plumarol