Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Pms-gemfibrozil (Lopid) Uten Resept

Kjøpe Pms-gemfibrozilKjøpe Pms-gemfibrozil På nett uten resept

PMS-GEMFIBROZIL (LOPID) INDIKASJONER


Pms-gemfibrozil brukes for behandling av høyt blod-kolesterol og triglyserider. Den brukes sammen med en passende diett. Pms-gemfibrozil er en antihyperlipidemiske agent. Det fungerer ved å senke blod nivåer av triglyserider og low-density lipoprotein (LDL) ("dårlig") kolesterol ved å redusere sin produksjon av leveren. Det øker også nivåene av high-density lipoprotein (HDL) ("godt") kolesterol blod.

PMS-GEMFIBROZIL (LOPID) INSTRUKSJONER


Bruk Pms-gemfibrozil som anvist av legen din.

Ta Pms-gemfibrozil gjennom munnen to ganger om dagen 30 minutter før morgen-og kveldsmåltider, med mindre annet er regissert av legen din.
Pms-gemfibrozil er mest effektive når de brukes med en diett som reduserer inntaket av kolesterol og mettet fett, og et treningsprogram.
Ta Pms-gemfibrozil regelmessig for å få mest mulig nytte av den.
Hvis du glemmer en dose av Pms-gemfibrozil, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Pms-gemfibrozil.

PMS-GEMFIBROZIL (LOPID) LAGRING


Oppbevares Pms-gemfibrozil ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Pms-gemfibrozil utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

PMS-GEMFIBROZIL (LOPID) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Gemfibrozil.

IKKE bruk Pms-gemfibrozil hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Pms-gemfibrozil
du har alvorlige skrumplever eller leverproblemer, alvorlig nyresykdom, gallestein eller galleblæresykdom
du tar en HMG-CoA-reduktasehemmere (f.eks, simvastatin) eller repaglinid.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Pms-gemfibrozil. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot legemidler eller andre stoffer
hvis du har nyreproblemer.

Noen legemidler kan samhandle med Pms-gemfibrozil. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

HMG-CoA-reduktasehemmere (f.eks, simvastatin) fordi risikoen for bivirkninger, som for eksempel muskelsmerter, svakhet, og nyreproblemer, kan økes
Orale antikoagulantia (for eksempel warfarin) fordi risikoen for bivirkninger, inkludert risikoen for blødninger, kan økes
Beksaroten eller orale antidiabetika (f.eks, glibenklamid, repaglinid, pioglitazon) fordi deres handlinger og risikoen for deres bivirkninger kan økes med Pms-gemfibrozil
Sulfonylurea (f.eks, glipizid) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Pms-gemfibrozil.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Pms-gemfibrozil kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Pms-gemfibrozil kan forårsake svimmelhet, døsighet, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Pms-gemfibrozil med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol mens du bruker Pms-gemfibrozil.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Pms-gemfibrozil før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Ekstra overvåking av dosen eller tilstand kan være nødvendig hvis du også tar høydose niacin (1 g eller mer per dag).
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, kolesterolet, og blodlegemer, kan utføres mens du bruker Pms-gemfibrozil. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Pms-gemfibrozil med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, særlig lever-eller nyreproblemer.
Pms-gemfibrozil bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Pms-gemfibrozil mens du er gravid. Det er ukjent om Pms-gemfibrozil er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Pms-gemfibrozil.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, dårlig fordøyelse, magesmerter.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), unormal hjerterytme, tåkesyn, nedsatt seksuell evne, depresjon, leddsmerter, muskel smerter, ømhet eller svakhet (med eller uten feber og tretthet), nummenhet og kribling, smertefull eller hyppig vannlating, vedvarende eller alvorlig diaré, svimmelhet, hodepine, eller magesmerter, sår hals eller feber, uvanlig tretthet eller svakhet, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Pms-gemfibrozil