Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Procardia Uten Resept

Kjøpe ProcardiaKjøpe Procardia På nett uten resept

PROCARDIA INDIKASJONER


Procardia brukes for behandling av visse typer av angina (brystsmerter). Procardia er en kalsiumkanalblokkerende middel. Det fungerer ved å påvirke den normale virkning av kalsium i blodkaret innsnevring (slapper blodårer) og hjertemuskelsammentrekning (hjerte kan slå med mindre kraft og pumpe ut mindre blod) og nerveledning i hjertet (hjerte kan slå saktere og mer regelmessig). Kalsiumkanalblokkere brukes til å utvide seg (utvide) arteriene i hjertet og andre arterier (redusere angina brystsmerter og redusere forhøyet blodtrykk), og stabilisere hjerterytmen i forhold der hjertet slår for fort eller i en uregelmessig rytme (antiarytmiske effekter).

PROCARDIA INSTRUKSJONER


Bruk Procardia som anvist av legen din.

Ta Procardia gjennom munnen med eller uten mat.
Ikke spis grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du bruker Procardia.
Svelg Procardia helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Hvis du glemmer en dose av Procardia, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Procardia.

PROCARDIA LAGRING


Lagres Procardia ved romtemperatur mellom 59 og 77 grader F (15 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Procardia utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

PROCARDIA MER INFO:


Aktiv ingrediens: nifedipin.

IKKE bruk Procardia hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Procardia.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Procardia. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hjerteklaffproblemer, hjertesvikt, hjerte sjokk, hjertesykdom, har hatt et hjerteinfarkt, hevelse i hender eller føtter, lav puls, lavt blodtrykk, eller væske i lungene
hvis du nylig har hatt eller skal ha operasjon, eller hvis du nylig har sluttet å ta en betablokker (f.eks, propranolol).

Noen legemidler kan samhandle med Procardia. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, eller Rifampicin fordi de kan redusere Procardia effektivitet
Betablokkere (f.eks, propranolol), cimetidin, ciklosporin, flukonazol, fluoksetin, imatinib, itrakonazol, Ketanserin, magnesium salter (f.eks injiserbare magnesium sulfat), kinasolin (f.eks metolazon), kinidin, eller ranitidin fordi bivirkninger, inkludert svært lavt blodtrykk, kan oppstå
Betablokkere (f.eks, propranolol), ciklosporin, digoksin, hydantoins (f.eks, fenytoin), ketanserin, litium, teofyllin, vincaalkaloider (f.eks, vinkristin) fordi de handlinger og bivirkninger av disse legemidlene kan økes
Quinidine, teofyllin, eller vincaalkaloider (f.eks, vinkristin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Procardia.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Procardia kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Procardia kan forårsake svimmelhet eller ørhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Procardia med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Riktig tannpleie er viktig mens du tar Procardia. Børste og floss tennene og gå til tannlegen regelmessig.
Bruk Procardia med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Procardia mens du er gravid. Det er ikke kjent om Procardia er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Procardia, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, svimmelhet, rødme, svimmelhet, hodepine, varme følelse, halsbrann, svimmelhet, kvalme, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), uregelmessig puls, kortpustethet, hevelse i føtter eller hender, øm, blødning, eller hovent tannkjøtt.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Procardia