Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Protopic (Prograf) Uten Resept

Kjøpe ProtopicKjøpe Protopic På nett uten resept

PROTOPIC (PROGRAF) INDIKASJONER


Protopicgruppen brukes til å hindre avstøtning av organer i pasienter etter lever-, nyre-eller hjertetransplantasjonen. Det kan anvendes sammen med andre legemidler. Protopic er et legemiddel. Det blokkerer virkningen av visse blodceller (f.eks T-lymfocytter) som kan føre til at kroppen til å avvise det transplanterte organet.

PROTOPIC (PROGRAF) INSTRUKSJONER


Bruk Protopic som anvist av legen din.

Ikke ta Protopic i større mengder, eller ta den lenger enn anbefalt av legen din. Følg instruksjonene på resept etiketten.
Protopic er vanligvis tatt hver 12 timer. Legen din kan noen ganger endre dosen å sikre at du får de beste resultatene fra denne medisinen.
Protopic kan senke blodceller som hjelper kroppen bekjempe infeksjoner. Dette kan gjøre det enklere for deg å blø fra en skade eller sykdom blir rundt andre som er syke. For å være sikker på at ditt blod celler ikke blir for lav, vil blodet må testes med jevne mellomrom.
Din nyre-eller leverfunksjon kan også trenge å bli testet.
Fortsett å bruke Protopic selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Grapefrukt og grapefruktjuice kan øke risikoen for bivirkninger fra Protopic. Snakk med legen din før du inkluderer grapefrukt eller grapefruktjuice i kostholdet ditt mens du tar Protopic.
Hvis du glemmer en dose av Protopic, bør du kontakte legen din med en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Protopic.

PROTOPIC (PROGRAF) LAGRING


Oppbevares Protopic ved romtemperatur mellom 59 og 86 grader F (15 til 30 grader C) vekk fra varme og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Protopic utilgjengelig for barn.

PROTOPIC (PROGRAF) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Tacrolimus.

IKKE bruk Protopic hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Protopic, inkludert lakserolje
du tar astemizol, cisaprid, dofetilide, ibutilide, et kaliumsparende diuretikum (f.eks spironolakton), sirolimus, terfenadin, eller ziprasidon
du har tatt ciklosporin med de siste 24 timene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Protopic. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hjerte-, nyre-eller leverproblemer, diabetes, eller høye nivåer av kalium i blodet ditt.

Noen legemidler kan samhandle med Protopic. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Kaliumsparende diuretika (f.eks spironolakton) fordi risikoen for høyt kaliumnivået i blodet kan økes
Ciklosporin eller andre legemidler som kan skade nyrene (f.eks aminoglykosidantibiotika [f.eks, gentamicin], amfotericin B, cisplatin, ciklosporin, ganciklovir, ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler [NSAIDs] [f.eks, ibuprofen], vancomycin) eller leveren (f.eks , paracetamol, metotreksat, ketokonazol, isoniazid, visse legemidler mot HIV-infeksjon) fordi risikoen for nyre-eller lever bivirkninger kan økes. Spør legen din hvis du er usikker på om noen av dine medisiner kan skade nyrene eller leveren
Mange reseptbelagte og reseptfrie legemidler (f.eks brukes for infeksjoner, betennelser, smerter og plager, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, kramper, mageproblemer), multivitamin produkter, urte-eller kosttilskudd (f.eks urtete, koenzym Q10, hvitløk, ginseng , ginkgo, johannesurt), astemizol, cisaprid, dofetilide, ibutilide, sirolimus, terfenadin, og ziprasidon kan samhandle med Protopic, øker risikoen for bivirkninger.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell dersom Protopic kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Protopic kan forårsake døsighet og svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Protopic med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Du må ikke endre dosen av Protopic uten først å sjekke med legen din.
Protopic kan øke risikoen for å utvikle hudkreft. Unngå å bruke sunlamps eller tanning boder. Begrense eksponering for solen. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Sjekk med legen din før du drikker alkohol mens du tar Protopic.
Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller et produkt som har kalium i det.
Protopic kan senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Protopic kan øke risikoen for visse infeksjoner, spesielt inaktive virusinfeksjoner, inkludert BK virus forbundet med nefropati og JC-virus-assosiert progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Disse infeksjonene kan føre til alvorlige, noen ganger dødelig utfall. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever klossethet, svakhet på den ene siden av kroppen, problemer med å snakke (f.eks, ord-finne problemer, utydelig tale), eller tap av syn.
Ikke motta en levende vaksine (f.eks meslinger, kusma) mens du tar Protopic. Snakk med legen din før du får noen vaksine.
Pasienter som tar Protopic etter en organtransplantasjon kan ha en økt risiko for å utvikle høyt blodsukker eller diabetes. Risikoen er høyere blant svarte og spanske pasienter etter en nyretransplantasjon. Høyt blodsukker kan gjøre at du føler deg forvirret, døsig, eller tørst. Det kan også gjøre deg flush, puster fortere, eller har en frukt-aktig ånde. Hvis disse symptomene oppstår, forteller legen din med en gang.
Laboratorietester, inkludert blodverdier, kalium og glukosenivåer, nyrefunksjon, hjertefunksjon, og blodtrykk, kan utføres mens du bruker Protopic. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Protopic i barn, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt lymfom.
Graviditet og amming: Protopic har vist seg å forårsake skade på fosteret. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Protopic mens du er gravid. Protopic er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Protopic.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Ryggsmerter, forstoppelse, diaré, svimmelhet, hodepine, leddsmerter, tap av matlyst, kvalme, magesmerter eller opprørt, søvnvansker, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), mørk urin, nedsatt koordinasjon, brystsmerter, diabetes (hyppig vannlating, økt tørst eller sult) , rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, mentale eller humørsvingninger (f.eks, angst, forvirring) ensidig svakhet, smertefull vannlating eller endringer i mengden av urin, røde, hovne, blemmer, eller peeling hud; beslag, alvorlig eller vedvarende svimmelhet eller hodepine, kortpustethet, hevelse av hender, føtter eller ben, prikking eller nummenhet i hender eller føtter, tremor, problemer med å snakke, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlige klumper eller hudlesjoner, uvanlig svakhet eller tretthet, synsforstyrrelser, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Protopic