Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Quomem (Wellbutrin SR) Uten Resept

Kjøpe QuomemKjøpe Quomem På nett uten resept

QUOMEM (WELLBUTRIN SR) INDIKASJONER


Quomem er indisert for behandling av alvorlig depressiv lidelse. Quomem er en antidepressant. Det virker i hjernen for å behandle depresjon.

QUOMEM (WELLBUTRIN SR) INSTRUKSJONER


Den vanlige voksen måldose for Quomem Tabletter er 300 mg / dag, gitt som 150 mg to ganger daglig. Dosering med Quomem Tablettene bør begynne på 150 mg / dag, gitt som en enkelt daglig dose om morgenen. Hvis 150-mg initialdose er tilstrekkelig tolerert, en økning på 300-mg/day måldose, gitt som 150 mg to ganger daglig, kan gjøres så tidlig som dag 4 av dosering. Det bør være en periode på minst 8 timer mellom dosene.

Ta Quomem akkurat som foreskrevet av legen din.
Ikke tygg, klippe, eller knuse Quomem tabletter. Du må svelge tablettene hele. Fortell legen din hvis du ikke kan svelge medisin tabletter.
Ta Quomem på samme tid hver dag.
Ta dine doser av Quomem minst 8 timer fra hverandre.
Du kan ta Quomem med eller uten mat.
Hvis du glemmer en dose, ikke ta en ekstra tablett for å gjøre opp for den dosen du glemte. Vent og ta neste tablett til vanlig tid. Dette er veldig viktig. For mye Quomem kan øke sjansen for å ha et anfall.
Dersom du tar for mye Quomem, eller overdose, ring din lokale legevakt med en gang.
Ikke ta andre medisiner mens du bruker Quomem mindre legen din har fortalt deg at det er greit.
Det kan ta flere uker før du føler at Quomem fungerer. Når du føler deg bedre, er det viktig å fortsette å ta Quomem nøyaktig som anvist av legen din. Ring legen din dersom du ikke føler Quomem fungerer for deg.
Du må ikke endre dosen eller slutte å ta Quomem uten å snakke med legen din først.

QUOMEM (WELLBUTRIN SR) LAGRING


Oppbevares Quomem ved romtemperatur, vekk fra direkte sollys. Hold Quomem i godt lukket flaske. Quomem tabletter kan ha en lukt. Hold Quomem utilgjengelig for barn.

QUOMEM (WELLBUTRIN SR) MER INFO:


Aktiv ingrediens: bupropionhydroklorid.

Hjelpestoffer: carnauba voks, cystein hydroklorid, hypromellose, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, polyetylenglykol, polysorbat 80 og titandioksid.

Ikke ta Quomem hvis du

har eller har hatt et anfall lidelse eller epilepsi.
tar Zyban ® (brukes til å hjelpe folk slutte å røyke) eller andre legemidler som inneholder bupropion hydroklorid.
drikke mye alkohol og brått slutte å drikke, eller bruke legemidler som kalles sedativa (disse gjør deg søvnig) eller benzodiazepiner, og du slutter å bruke dem plutselig.
har tatt i løpet av de siste 14 dagene medisin mot depresjon kalt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer), som Nardil ® * (phenelzine sulfate), Parnate ® (Tranylcypromin sulfat), eller Marplan ® * (isocarboxazid).
har eller har hatt en spiseforstyrrelse som anoreksi nervosa eller bulimi.
er allergisk overfor den aktive bestanddel i Quomem, bupropion, eller ett eller flere av de inaktive ingrediensene.

Fortell legen din dersom du noen gang har hatt depresjon, selvmordstanker eller handlinger, eller andre psykiske problemer.

Fortell legen din om dine andre medisinske tilstander inkludert hvis du:

er gravid eller planlegger å bli gravid. Det er ikke kjent om Quomem kan skade det ufødte barnet.
ammer. Quomem passerer gjennom morsmelken. Det er ikke kjent om Quomem kan skade barnet ditt.
har leverproblemer, spesielt skrumplever.
har nyreproblemer.
har en spiseforstyrrelse som anoreksi nervosa eller bulimi.
har hatt en hodeskade.
har hatt et anfall (kramper, passform).
har en svulst i nervesystemet (hjerne eller ryggraden).
har hatt et hjerteinfarkt, hjerteproblemer eller høyt blodtrykk.
er en diabetiker tar insulin eller andre medisiner for å kontrollere blodsukkeret ditt.
drikke mye alkohol.
misbruk reseptbelagte medisiner eller gaten narkotika.
Fortell legen din om alle medisiner du tar, inkludert reseptbelagte og reseptfrie medisiner, vitaminer og urte kosttilskudd. Mange medisiner øker sjansene dine for å få anfall eller andre alvorlige bivirkninger hvis du tar dem mens du bruker Quomem.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Quomem kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Quomem med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Sjekk med legen din før du drikker alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du tar Quomem, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Quomem kan øke risikoen for anfall. Risikoen kan være større hvis du også har visse medisinske tilstander, bruker visse medisiner, eller hvis du bruker mye alkohol. Snakk med legen din for å se om du kan ha en større risiko for anfall mens du tar Quomem.
Hvis du allerede drikker alkohol eller bruker beroligende midler, ikke plutselig stoppe dem uten først å sjekke med legen din. Plutselig stopper dem kan øke anfallsrisiko.
Ikke ta decongestants (f.eks, pseudoefedrin), sentralstimulerende midler, eller slankepiller mens du tar Quomem uten først å sjekke med legen din. De kan øke risikoen for anfall.
Risikoen for beslag kan være større hvis man tar Quomem i høye doser eller i lang tid. IKKE ta mer enn anbefalt dose, endre dosen din, eller bruke Quomem lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Barn, ungdom og unge voksne som tar Quomem, kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Se alle pasienter som tar Quomem tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Hvis du har problemer med å sove, kan du ta din dose for nær sengetid. Snakk med legen din om å endre doseringsplan.
Quomem inneholder de samme ingrediensene som Zyban, et legemiddel som brukes for å hjelpe slutte å røyke, og Aplenzin, et annet medikament som brukes til å behandle depresjon. Ikke ta Quomem hvis du også tar Zyban eller Aplenzin. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Bruk Quomem med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Quomem bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.

Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Quomem mens du er gravid. Quomem er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Quomem.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, svimmelhet, tretthet, tørr munn, rødme, hodepine, økt svette, økt vannlating, tap av matlyst, kvalme, nervøsitet, rastløshet, øresus, magesmerter, smaksendringer, søvnvansker, oppkast, svakhet, vektendring.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), brystsmerter, forvirring, mørk urin, vrangforestillinger, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme ; feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, hørselsproblemer eller øresus, menstruasjonsendringer, muskelsmerter, nye eller forverrede mentale eller humørsvingninger (f.eks, konsentrasjonsproblemer, depresjon, panikkanfall, aggressivitet, agitasjon, angst, impulsivitet , irritabilitet, fiendtlighet, overdreven følelse av velvære, manglende evne til å sitte stille), rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper, alvorlig hodepine eller svimmelhet, alvorlig eller vedvarende ledd eller muskelsmerter, alvorlig eller vedvarende kvalme, oppkast, eller magesmerter, alvorlig eller vedvarende nervøsitet, rastløshet, eller problemer med å sove, kortpustethet, selvmordstanker eller forsøk; tremor, uvanlig hevelse, visjon endringer, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Quomem