Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Raloxifeno (Evista) Uten Resept

Kjøpe RaloxifenoKjøpe Raloxifeno På nett uten resept

RALOXIFENO (EVISTA) INDIKASJONER


Raloxifeno brukes for behandling og forebygging av osteoporose (bein tynning) hos kvinner som er forbi overgangsalderen. Det er også brukt for å redusere risikoen for invasiv brystkreft hos enkelte kvinner som er forbi menopause. Raloxifeno er en selektiv østrogenreseptor-modulator (SERM). Det fungerer i osteoporose ved å redusere bein sammenbrudd og tynning som kan oppstå hos kvinner etter overgangsalderen. De arbeider for å redusere risikoen for invasiv brystkreft ved å blokkere østrogen i brystkreft og livmorvevet.

RALOXIFENO (EVISTA) INSTRUKSJONER


Bruk Raloxifeno som anvist av legen din.

Ta Raloxifeno gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Raloxifeno regelmessig for å få mest mulig nytte av den. Tar Raloxifeno på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Raloxifeno selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose av Raloxifeno, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Raloxifeno.

RALOXIFENO (EVISTA) LAGRING


Butikk Raloxifeno ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Raloxifeno utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

RALOXIFENO (EVISTA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Raloxifene.

IKKE bruk Raloxifeno hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Raloxifeno
du er gravid, kan bli gravid, eller ammer
du har ennå ikke gått gjennom overgangsalderen
du har en historie med blodpropp i beina, lunger eller øyne
du tar en anion-bytterharpiks (f.eks, kolestyramin, kolestipol), eller østrogen.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Raloxifeno. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med leverproblemer, nyreproblemer, brystkreft, eller noen annen type kreft
hvis du har en historie med slag, TIA (TIA), blodårer problemer, hjerteproblemer, (f.eks, hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme), eller høyt blodtrykk
hvis du er i fare for hjerneslag eller hjerteproblemer
hvis du skal ha en operasjon, du røyker eller drikker alkohol, du er ikke i stand til å absorbere næringsstoffer riktig (gastrointestinal malabsorpsjon syndrom), eller du har veldig dårlig helse
hvis du tar en østrogen eller har en historie med høy triglyseridnivåer mens du tar et østrogen
hvis noen i familien din har en historie med alvorlige blodpropper.

Noen legemidler kan samhandle med Raloxifeno. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Basiske ionebyttere (f.eks kolestyramin) fordi de kan redusere Raloxifeno effektivitet
Diazepam, diazoksid, eller lidokain fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Raloxifeno.
Antikoagulantia (f.eks warfarin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Raloxifeno.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Raloxifeno kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell. Snakk med legen din om hvorvidt du bør ta en kalsium og vitamin D tilskudd mens du bruker Raloxifeno.
Snakk med legen din om bruk av vektbærende øvelser for å forebygge svake bein.
Raloxifeno bør stoppes minst 72 timer før kirurgi eller helst vil du bli begrenset til en seng eller stol for en lengre periode (f.eks, lang biltur, lang flyreise, sengeleie, sykdom). Fortell legen din eller tannlegen at du tar Raloxifeno før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi. Fortell legen din hvis du skal reise, eller noen annen gang kan du bli begrenset til en seng eller stol.
Hvis du er ute og reiser (f.eks, lang biltur eller fly tur), prøv å unngå å sitte på ett sted i lang tid. Sørg for å få opp og flytte rundt så ofte som mulig for å unngå risikoen for blodpropp.
Raloxifeno er ikke anbefalt til bruk hos menn.
Lab tester og medisinske eksamener, inkludert beintetthet, bryst eksamener, og mammografi, kan utføres mens du bruker Raloxifeno. De kan brukes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Raloxifeno bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Raloxifeno hvis du er gravid. Det kan føre til skade på fosteret. Unngå å bli gravid mens du tar det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Raloxifeno er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Raloxifeno.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hetetokter, økt svetting, leddsmerter, leggkramper.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), unormal vaginal blødning, ryggen eller siden smerter, tåkesyn, tap av syn eller andre syns endringer, brystsmerter, ømhet, hevelse, klump eller utflod, brystsmerter, hoste opp blod, forvirring, influensalignende symptomer, ben eller kalv smerte, varme eller hevelse; ensidig svakhet; kortpustethet, sløret tale, hevelse av hender, armer, ben eller føtter, uforklarlig blødning.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Raloxifeno