Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Ramilich (Altace) Uten Resept

Kjøpe RamilichKjøpe Ramilich På nett uten resept

RAMILICH (ALTACE) INDIKASJONER


Ramilich brukes for behandling av høyt blodtrykk eller redusere risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag og død hos visse pasienter. Det kan anvendes alene eller sammen med andre legemidler. Den brukes sammen med andre legemidler for å behandle hjertesvikt og forbedre overlevelse etter et hjerteinfarkt. Ramilich er en angiotensin-converting enzyme (ACE)-hemmer. Det fungerer ved å slappe av blodårene. Dette bidrar til å senke blodtrykket.

RAMILICH (ALTACE) INSTRUKSJONER


Bruk Ramilich som anvist av legen din.

Ta Ramilich gjennom munnen med eller uten mat.
Svelg denne tabletten hel med mindre legen din forteller deg noe annet.
Fortsett å ta Ramilich selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Ramilich, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Ramilich.

RAMILICH (ALTACE) LAGRING


Butikk Ramilich mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Ramilich utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

RAMILICH (ALTACE) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Ramipril.

IKKE bruk Ramilich hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Ramilich
du har en historie med angioødem (hevelse av hender, ansikt, lepper, øyne, hals, eller tungen, problemer med å svelge eller puste, eller heshet) forårsaket av behandling med en ACE-hemmer
du er i din andre eller tredje trimester av svangerskapet.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Ramilich. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du er i stand til å bli gravid
hvis du har en historie med hjerteproblemer (f.eks aortastenose, hjertesvikt), blodårer problemer, blod flow problemer, beinmargsproblemer, nyreproblemer, visse leverproblemer (f.eks, ascites, skrumplever) eller diabetes
hvis du har en historie med angioødem, hjerneslag, eller nylig hjerteinfarkt, eller du har hatt en nyretransplantasjon
hvis du har en autoimmun sykdom (f.eks, lupus, revmatoid artritt, sklerodermi)
hvis du er dehydrert eller har lavt blodvolum, høye kaliumnivået i blodet, eller lavt blod natrium nivåer, eller hvis du er på en lav-salt (natrium) diett
hvis du får behandling for å redusere følsomheten for bistikk
hvis du er på dialyse eller er planlagt å ha en større operasjon.

Noen legemidler kan samhandle med Ramilich. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blodtrykk kan økes
Aldosteron blokkere (f.eks, eplerenon), ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (for eksempel ibuprofen), kaliumsparende diuretika (f.eks spironolakton, triamteren), kaliumtilskudd, eller trimetoprim fordi risikoen for høye kaliumnivået i blodet kan økes
Visse gullholdige legemidler (f.eks natrium Aurothiomalate) fordi rødme, kan kvalme, oppkast, og lavt blodtrykk forekomme
Litium eller thiopurines (f.eks, azatioprin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Ramilich.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Ramilich kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Ramilich kan føre til svimmelhet, eller besvimelse. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Ramilich med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ramilich kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ramilich kan forårsake en alvorlig bivirkning som kalles angioødem. Kontakt legen din med en gang hvis du utvikle hevelse i hender, ansikt, lepper, øyne, svelg eller tunge, vanskeligheter med å svelge eller puste, eller heshet.
Ramilich kanskje ikke fungerer så bra i svarte pasienter. De kan også ha større risiko for bivirkninger. Kontakt legen din dersom symptomene ikke bedres eller hvis de blir verre.
Dehydrering, kan overdreven svetting, oppkast eller diaré øke risikoen for lavt blodtrykk. Ta kontakt med helsepersonell på en gang hvis noen av disse oppstår.
I sjeldne tilfeller kan Ramilich senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Denne risikoen kan være større hvis du har visse andre helseproblemer (for eksempel nyreproblemer, kollagen vaskulær sykdom). Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller et produkt som har kalium i det.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Ramilich før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Hvis du har høyt blodtrykk, må du ikke bruke reseptfrie produkter som inneholder sentralstimulerende midler. Disse produktene kan inneholde slankepiller eller kaldt medisiner. Kontakt legen din hvis du har spørsmål eller bekymringer.
Diabetes pasienter - Ramilich kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert blodtrykk, blodelektrolyttnivå, hjertefunksjon, eller nyre-eller leverfunksjon, kan utføres mens du bruker Ramilich. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Ramilich med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Ramilich bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ramilich kan medføre fosterskader eller fosterdød hvis du tar det mens du er gravid. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Ramilich er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Ramilich.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hoste, svimmelhet, hodepine, tretthet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse av hender, øyne, munn, ansikt, lepper eller tunge, heshet), brystsmerter, mørk urin, redusert vannlating, problemer med å svelge, besvimelse ; infeksjon (f.eks, feber, frysninger, vedvarende sår hals), uregelmessig hjerterytme, kramper, magesmerter (med eller uten kvalme eller oppkast), symptomer på lavt blodtrykk (f.eks, besvimelse, alvorlig svimmelhet), gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Ramilich