Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Refusal (Antabuse) Uten Resept

Kjøpe RefusalKjøpe Refusal På nett uten resept

REFUSAL (ANTABUSE) INDIKASJONER


Refusal brukes for behandling av alkoholisme. Refusal er en alkohol-misbruk avskrekkende. Det fungerer ved å blokkere nedbrytningen av alkohol, forårsaker ubehagelige bivirkninger (f.eks, oppkast, urolig mage) når selv en liten mengde alkohol er konsumert.

REFUSAL (ANTABUSE) INSTRUKSJONER


Bruk Refusal som anvist av legen din.

Refusal kan tas med eller uten mat.
Refusal kan svelges hele, tygges eller knuses og blandes med mat.
Ikke ta den første dosen med Refusal i minst 12 timer etter å ha drukket alkohol.
Hvis du glemmer en dose av Refusal, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Refusal.

REFUSAL (ANTABUSE) LAGRING


Oppbevares Refusal ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Refusal utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

REFUSAL (ANTABUSE) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Disulfiram.

IKKE bruk Refusal hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Refusal eller andre lignende legemidler
du er under påvirkning av alkohol
du har en alvorlig hjertesykdom, en blokkering av ditt hjerte arterier, eller en psykisk lidelse (f.eks, psykose)
du tar metronidazol eller en alkohol-holdig medisin (f.eks visse HIV proteasehemmere [f.eks, amprenavir], hostemiksturer, andre flytende medisiner).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Refusal. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer (f.eks, latex gummi)
hvis du har hjerneskade, diabetes, hjerte-eller lungesykdom, psykiske eller humør problemer (for eksempel depresjon), en aktiv skjoldbruskkjertel, beslag, eller lever-eller nyreproblemer.

Noen legemidler kan samhandle med Refusal. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Legemidler som inneholder alkohol (f.eks visse HIV proteasehemmere [f.eks, amprenavir], hoste sirup, andre flytende medisiner) eller metronidazol fordi risikoen for alvorlige bivirkninger kan være økt
Antikoagulantia (f.eks warfarin), benzodiazepiner (for eksempel diazepam), isoniazid, fenytoin fordi bivirkningene kan økes med Refusal.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Refusal kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Refusal kan forårsake døsighet. Ikke kjøre bil, bruke maskiner, eller gjøre noe annet som kan være farlig før du vet hvordan du reagerer på Refusal. Bruke Refusal alene, med visse andre legemidler, eller sammen med alkohol kan redusere din evne til å kjøre bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver.
Unngå all alkohol inkludert alkohol funnet i sauser, eddik, munnvann, flytende medisiner, kremer, etter barbering, eller Backrub produkter. En reaksjon på alkohol kan forårsake rødme, kvalme, tørste, magesmerter, brystsmerter, svimmelhet, oppkast, rask pust, rask hjerterytme, besvimelse, pustevansker, eller forvirring. Vær forsiktig når du bruker aktuelle produkter som inneholder alkohol, slik som cologne eller parfyme. Før bruk av alkohol-holdige produkter på huden, teste produktet ved å bruke noen til et lite område av huden. Hvis ingen rødhet, kløe, hodepine eller kvalme oppstår etter en eller to timer, bør du være i stand til å bruke produktet. Du kan få en reaksjon hvis du drikker alkohol eller bruker et produkt som inneholder alkohol for to uker etter siste dose med Refusal.
Informer legen din umiddelbart hvis du opplever gulfarging av hud eller øyne, mørk urin, svakhet, tretthet, tap av matlyst, eller kvalme og oppkast. Dette kan være tegn på leverproblemer.
Før du har noen medisinske eller dental behandlinger, legevakt, eller kirurgi, forteller legen eller tannlegen at du bruker Refusal.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjonsprøver og totalt antall blodceller, kan utføres for å overvåke utviklingen eller for å sjekke for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Refusal under svangerskapet. Det er ukjent om Refusal utskilles i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Refusal.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Døsighet, hodepine, metallisk eller hvitløk smak i munnen.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), tåkesyn, endring i fargesyn, mørk urin, tap av matlyst, mentale eller humør problemer, kvalme ; nummenhet eller prikking i armer og ben, kramper, tretthet, oppkast, svakhet, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Refusal