Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Regalis (Cialis) Uten Resept

Kjøpe RegalisKjøpe Regalis På nett uten resept

REGALIS (CIALIS) INDIKASJONER


Regalis er indisert for behandling av erektil dysfunksjon. Regalis er en fosfodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Det fungerer ved å bidra til å øke blodtilførselen til penis ved seksuell stimulering. Dette hjelper deg til å oppnå og opprettholde en ereksjon.

REGALIS (CIALIS) INSTRUKSJONER


Bruk Regalis som anvist av legen din.

Ta Regalis gjennom munnen med eller uten mat.
For bruk etter behov: Ta Regalis minst 30 minutter før seksuell aktivitet, som anvist av legen din. Regalis kan arbeide inntil 36 timer etter inntak.
For daglig bruk: Ta Regalis regelmessig på omtrent samme tid hver dag.
Sjekk med legen din før du spiser grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du tar Regalis.
For bruk etter behov: Hvis du glemmer en dose av Regalis, og du fortsatt har tenkt å engasjere seg i seksuell aktivitet, ta den så snart du husker. Fortsett å ta det som anvist av legen din. For daglig bruk: Hvis du glemmer en dose av Regalis, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

DOSERING

For bruke etter behov

Anbefalt startdose av Regalis for bruk etter behov i de fleste pasienter er 10 mg, tatt før forventet seksuell aktivitet.
Dosen kan økes til 20 mg eller reduseres til 5 mg, basert på individuell effekt og toleranse. Maksimal anbefalt doseringsfrekvens er én dose per dag i de fleste pasienter.
Regalis for bruk etter behov ble vist seg å forbedre erektil funksjon sammenlignet med placebo opp til 36 timer etter dosering. Derfor, når rådgivning pasienter på optimal bruk av Regalis, dette bør tas i betraktning.

For Once Daglig bruk

Anbefalt startdose av Regalis for en gang daglig bruk er 2,5 mg, tatt til omtrent samme tid hver dag, uten å ta hensyn til timing av seksuell aktivitet.
Den Regalis dosen for en gang daglig bruk kan økes til 5 mg, basert på individuell effekt og toleranse.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Regalis.

REGALIS (CIALIS) LAGRING


Butikken Regalis på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Regalis utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

REGALIS (CIALIS) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Tadalafil.

Inaktive Ingredienser: Croscarmellose natrium, hydroksypropylcellulose, hypromellose, jernoksid, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurylsulfat, talkum, titandioksid, og triacetin.

IKKE bruk Regalis dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Regalis
du har alvorlige nyreproblemer, og vil være å ta Regalis daglig
du har alvorlige leverproblemer eller visse arvelige degenerative øyeproblemer (f.eks, retinitis pigmentosa)
du har visse hjerteproblemer (f.eks ustabil angina, angina under samleie, ukontrollert uregelmessig hjerterytme), lavt blodtrykk, eller ukontrollert høyt blodtrykk
du har hatt et hjerteinfarkt i løpet av de siste 90 dagene, eller du har hatt alvorlig hjertesvikt eller slag i løpet av de siste seks månedene
du tar en nitrat (f.eks isosorbide, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, tabletter, kapsler, patch, salve), eller nitroprusside
du har blitt anbefalt av legen din for å unngå seksuell aktivitet på grunn av hjerteproblemer
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt)
du ta en annen PDE5-hemmer (f.eks sildenafil, vardenafil) eller en annen medisin som inneholder tadalafil.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Regalis. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en deformert penis (f.eks, Peyronies sykdom, kavernøs fibrose), blodcelle problemer (for eksempel sigdcelleanemi, leukemi, myelomatose), eller andre forhold som kan øke risikoen for en langvarig ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med en langvarig (mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med visse øyeproblemer (f.eks retinitis pigmentosa, plutselig synstap, optisk nevropati, macula degenerasjon) eller hørselsproblemer (f.eks øresus, nedsatt hørsel, hørselstap)
hvis du har en historie med lever-eller nyreproblemer, dialyse, lungeproblemer (f.eks pulmonal venookklusiv sykdom), høyt eller lavt blodtrykk, magesår, blødning problemer, hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme, aortastenose, angina), eller blodårer problemer
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, slag eller livstruende uregelmessig hjerterytme.

Noen legemidler kan samhandle med Regalis. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), legemidler mot høyt blodtrykk, nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin), eller nitroprusside fordi alvorlig lavt blodtrykk med svimmelhet, og besvimelse kan forekomme
Azolfungicider (f.eks itrakonazol), HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), eller telitromycin fordi de kan øke risikoen for Regalis er bivirkninger
Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, fenytoin, eller Rifampicin fordi de kan redusere Regalis effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Regalis kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Regalis kan forårsake svimmelhet, tretthet, besvimelse, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Regalis med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Regalis kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke drikk store mengder alkohol (for eksempel fem drinker eller mer) mens du tar Regalis. Dette kan øke risikoen for svimmelhet, hodepine, rask hjerterytme, og lavt blodtrykk.
Pasienter med hjerteproblemer som tar Regalis kan ha økt risiko for hjerte-relaterte bivirkninger, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. Symptomer på hjerteinfarkt kan omfatte bryst, skulder, nakke eller kjeve smerter, nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter eller oppkast, besvimelse, eller visjon endringer. Symptomer på slag kan omfatte forvirring, syn eller tale endringer, ensidig svakhet, eller besvimelse. Kontakt legen din eller oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene.
Regalis kan i sjeldne tilfeller føre til en langvarig (f.eks, mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Regalis ikke stoppe spredningen av hiv eller andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS) til andre gjennom seksuell kontakt. Bruk barriere metoder for prevensjon (for eksempel kondom) dersom du har HIV-infeksjon eller en STD.
Regalis vil ikke forhindre graviditet. Hvis partneren din kan bli gravid og du ønsker å unngå graviditet, sørg for å bruke en effektiv form for prevensjon.
Regalis kan i sjeldne tilfeller forårsake milde, midlertidige synsforstyrrelser (f.eks, tåkesyn, følsomhet for lys, blå / grønn fargetone til visjon). Kontakt legen din hvis visjon endringer vedvarer eller er alvorlige.
Sjelden har et øye problem kalt nonarteritic iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) er rapportert hos pasienter som tok Regalis. Dette kan føre til nedsatt syn eller permanent tap av syn i enkelte tilfeller. Hvis du oppdager en plutselig nedgang i syn eller tap av synet på ett eller begge øyne, må du kontakte legen din med en gang.
Plutselige fall i hørsel og tap av hørsel er rapportert hos noen pasienter som har tatt Regalis. Noen ganger er de også lagt merke til øresus og svimmelhet. Hvis du oppdager en plutselig nedsatt eller tap av hørsel, bør du kontakte legen din med en gang.
Ikke bruk andre legemidler eller behandlinger for ED mens du tar Regalis uten først å sjekke med legen din.
Bruk Regalis med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Regalis er ikke anbefalt for bruk hos barn yngre 18 år.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, rødme, hodepine, halsbrann, mild rygg eller muskel smerter, urolig mage, tett eller rennende nese.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, hukommelsestap, nummenhet i en arm eller ben ; ensidig svakhet; langvarig, smertefull ereksjon; rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, øresus, kramper, alvorlig eller vedvarende tilbake eller muskelsmerter, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, alvorlige eller vedvarende visjon endringer, plutselig reduksjon eller tap av hørsel, plutselig nedsatt eller tap av synet på ett eller begge øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Regalis