Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Reglan Uten Resept

Kjøpe ReglanKjøpe Reglan På nett uten resept

REGLAN INDIKASJONER


Reglan brukes for kortvarig behandling av gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) hos visse pasienter som ikke responderer på annen behandling. Den brukes til å behandle symptomer på en viss fordøyelses problem hos pasienter med diabetes (diabetisk gastroparese). Reglan er en gastrointestinal stimulerende og antinauseant. Det fungerer ved å øke bevegelsen av magesekken og tarmene for å flytte mat og syre ut av magen raskere. Den fungerer også i visse områder i hjernen for å redusere kvalme.

REGLAN INSTRUKSJONER


Bruk Reglan som anvist av legen din.

Ta Reglan gjennom munnen 30 minutter før måltider med mindre noe annet av legen din.
Det kan ta flere dager til uker for Reglan å jobbe. Ikke slutt å ta Reglan uten å sjekke med legen din.
Hvis du glemmer en dose av Reglan, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Reglan.

REGLAN LAGRING


Butikk Reglan ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Reglan utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

REGLAN MER INFO:


Aktiv ingrediens: Metoklopramid.

IKKE bruk Reglan hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Reglan
du har anfall (f.eks epilepsi), blødning, blokkering, eller perforasjon i mage eller tarm, eller svulster på binyrene (feokromocytom)
du tar kabergolin eller pergolide
du tar medisiner, som for eksempel fentiaziner (f.eks klorpromazin), som kan forårsake ekstrapyramidale reaksjoner (unormale, ufrivillige muskelbevegelser i hode, nakke eller lemmer). Sjekk med legen din dersom du er usikker på om noen av dine medisiner kan forårsake ekstrapyramidale reaksjoner.

Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Reglan. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med psykiske eller humør problemer (for eksempel depresjon) eller selvmordstanker eller handlinger
hvis du har en historie med astma, hjertesvikt, høyt blodtrykk, diabetes, Parkinsons sykdom, blod problemer (f.eks, porfyri), nyreproblemer, leverproblemer (for eksempel skrumplever), brystkreft, eller lave nivåer av et enzym som kalles methemoglobin reduktase
hvis du tar en annen form for metoklopramid (f.eks, sirup, muntlig disintegrating tablett).

Noen legemidler kan samhandle med Reglan. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) (f.eks phenelzine) fordi risikoen for alvorlige bivirkninger (f.eks høyt blodtrykk, kramper) kan økes
Antikolinerge medisin (f.eks hyoscyamin) eller narkotiske smerte medisiner (f.eks, kodein), fordi de kan redusere Reglan effektivitet
Paracetamol, benzodiazepiner (for eksempel diazepam), ciklosporin, insulin, levodopa, fentiaziner (f.eks klorpromazin), beroligende midler (f.eks, zolpidem), selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin), succinylcholine eller tetracyclin fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Reglan
Kabergolin, digoksin, eller pergolide fordi deres effektivitet kan bli redusert med Reglan.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Reglan kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Reglan kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Reglan med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Reglan uten først å sjekke med legen din, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Ikke ta mer enn anbefalt dose eller bruke Reglan for lenger enn 12 uker uten å sjekke med legen din.
Diabetes pasienter - Reglan kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Reglan før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Reglan. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Noen pasienter som tar Reglan kan utvikle muskelbevegelser som de ikke kan kontrollere. Dette er mer sannsynlig til å skje hos eldre pasienter, spesielt kvinner. Muligheten for at dette skal skje, eller at det vil bli permanent er større hos de som tar Reglan i høyere doser og over lengre tid. Muskelproblemer kan også oppstå etter kort tids behandling med lave doser. Fortell legen din med en gang hvis du har muskelproblemer med armene, bena, eller tungen, ansikt, munn eller kjeve (f.eks, tungen stikker ut, puffing av kinnene, munnen rynkes, tyggebevegelser) mens du tar Reglan.
Pasienter som tar Reglan kan ha økt risiko for nye eller forverrede mentale eller humørsvingninger (f.eks depresjon) eller selvmordstanker eller handlinger. Se pasienter som tar Reglan tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Reglan kan øke mengden av en viss hormon (prolaktin) i blodet ditt. Symptomer kan være forstørrede bryster, savnet menstruasjon, nedsatt seksuell evne, eller væske fra brystvortene. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av disse symptomene.
Laboratorietester, inkludert lever og nyre funksjonstester, kan utføres mens du bruker Reglan. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Reglan med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt tretthet, forvirring, og ukontrollerte muskelbevegelser, inkludert tardiv dyskinesi.
Reglan bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet. Risikoen for å utvikle ukontrollerte muskelbevegelser kan være større hos barn.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Reglan mens du er gravid. Reglan er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Reglan, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Et lite antall pasienter har opplevd abstinenssymptomer når du stopper Reglan. Disse symptomene kan omfatte svimmelhet, nervøsitet, og hodepine.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Redusert energi, diaré, svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme, rastløshet, tretthet, søvnvansker.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), unormale tanker, forvirring, mørk urin, nedsatt balanse eller koordinasjon, nedsatt seksuell evne ; rask, treg eller uregelmessig hjerterytme, feber, hallusinasjoner, tap av blærekontroll, mentale eller humørsvingninger (f.eks, depresjon, angst, uro, jitteriness), beslag, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, hodepine, eller problemer med å sove, alvorlig eller vedvarende rastløshet, herunder manglende evne til å sitte stille, kortpustethet, stiv eller stive muskler, plutselig økt svetting, plutselig, uvanlig vektøkning, selvmordstanker eller handlinger, hevelse i armer, ben eller føtter, ukontrollerte muskelspasmer eller bevegelser (for eksempel, av armer, ben, tunge, kjeve, kinn, rykninger, skjelvinger), synsforstyrrelser, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Reglan