Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Renegal (Renagel) Uten Resept

Kjøpe RenegalKjøpe Renegal På nett uten resept

RENEGAL (RENAGEL) INDIKASJONER


Renegals brukes for å redusere mengden fosfor i blodet hos pasienter med kronisk nyresykdom, som er på dialyse. Renegal er en fosfatbinder. Det binder seg med fosfat i fordøyelseskanalen, noe som reduserer mengden av fosfat absorbert i kroppen.

RENEGAL (RENAGEL) INSTRUKSJONER


Bruk Renegal som anvist av legen din.

Renegal gjennom munnen med mat.
Svelg Renegal helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Renegal kan binde med andre legemidler, redusere mengden kroppen din kan absorbere og bruke. Hvis du tar andre medisiner, kan legen din vil at du skal ta dem en time før eller tre timer etter inntak av Renegal. Kontakt legen din hvis du har spørsmål om når du skal ta dosen din.
Fortsett å ta Renegal selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Renegal, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Renegal.

RENEGAL (RENAGEL) LAGRING


Oppbevares Renegal på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Må ikke brukes etter utløpsdatoen. Hold Renegal utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

RENEGAL (RENAGEL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Sevelamerhydroklorid.

IKKE bruk Renegal dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Renegal
du har lav blodfosfatnivåer eller blokkering i tarmene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Renegal. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har problemer med å svelge eller visse mage eller tarmproblemer (f.eks, alvorlig forstoppelse), eller hvis du har hatt stor mage eller tarm kirurgi
hvis du tar medisiner for uregelmessig hjerterytme, krampeanfall, eller skjoldbrusk problemer.

Noen legemidler kan samhandle med Renegal. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Ciprofloksacin fordi dens effektivitet kan bli redusert med Renegal.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Renegal kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Renegal kan redusere visse vitaminer i kroppen din. Sjekk med legen din om hvorvidt du bør ta et vitamintilskudd mens du tar Renegal.
Følg diett programmet du fikk av helsepersonell.
Laboratorietester, inkludert kalsium, bikarbonat, og klorid i blodet, kan utføres mens du bruker Renegal. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Renegal bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Renegal mens du er gravid. Det er ikke kjent om Renegal er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Renegal, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, gass, dårlig fordøyelse, kvalme, magesmerter, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), alvorlig eller vedvarende forstoppelse eller magesmerter.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Renegal