Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Rivastigmin (Exelon) Uten Resept

Kjøpe RivastigminKjøpe Rivastigmin På nett uten resept

RIVASTIGMIN (EXELON) INDIKASJONER


Rivastigmin brukes for behandling av mild til moderat demens (f.eks svekket hukommelse eller dom, abstrakt tenkning, personlighetsendringer) hos pasienter med Alzheimers sykdom eller Parkinsons sykdom. Rivastigmin er en kolinesterasehemmer. Det fungerer ved å øke mengden av et bestemt stoff (acetylcholin) i hjernen. Dette kan bidra til å redusere symptomer på demens hos pasienter med Alzheimers sykdom.

RIVASTIGMIN (EXELON) INSTRUKSJONER


Bruk Rivastigmin som anvist av legen din.

Ta Rivastigmin gjennom munnen med morgen-og kveldsmåltider, med mindre legen din forteller deg noe annet.
Ta Rivastigmin regelmessig for å få mest mulig nytte av den.
Tar Rivastigmin på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Rivastigmin selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose av Rivastigmin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig. Kontakt legen din hvis du går glipp av flere doser av Rivastigmin. Legen din kan være nødvendig å starte din medisin ved en lavere dose for å unngå bivirkninger.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Rivastigmin.

RIVASTIGMIN (EXELON) LAGRING


Oppbevar Rivastigmin på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Rivastigmin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

RIVASTIGMIN (EXELON) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Rivastigmin tartrate.

IKKE bruk Rivastigmin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Rivastigmin.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Rivastigmin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med nyreproblemer, visse hjerteproblemer (f.eks langsom eller uregelmessig hjerterytme, syk sinus syndrom), kramper (f.eks epilepsi), mage-eller tarmproblemer (for eksempel sår), lunge-eller pusteproblemer (f.eks, astma , kronisk obstruktiv lungesykdom [COPD]), eller urin blokkering
hvis du har demens eller annen redusert mental evne som ikke er forårsaket av Alzheimers sykdom eller Parkinsons sykdom
hvis du er planlagt å ha kirurgi eller andre medisinske prosedyrer med narkose.

Noen legemidler kan samhandle med Rivastigmin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen) fordi risikoen for mage eller tarm blødning kan økes
Kolinerge midler (f.eks, bethanechol) eller kolinesterasehemmere (f.eks, donepezil) fordi de kan øke risikoen for Rivastigmin er bivirkninger
Antikolinergika (f.eks skopolamin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Rivastigmin.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Rivastigmin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Rivastigmin kan forårsake svimmelhet, døsighet, eller besvimelse. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Rivastigmin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Når du begynner å ta Rivastigmin, vil legen din øke dosen sakte over flere måneder. Dette kan bidra til å redusere risikoen for visse bivirkninger (for eksempel kvalme, oppkast, tap av appetitt). Følg nøye doseringsplan foreskrevet av legen din.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Rivastigmin før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Rivastigmin bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Rivastigmin mens du er gravid. Det er ikke kjent om Rivastigmin er funnet i morsmelk. Rivastigmin er ikke godkjent for bruk hos kvinner som kan være amming.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet, tretthet, hodepine, økt svette, tap av matlyst, kvalme, magesyke eller smerter, trøtthet, oppkast, svakhet, vekttap.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), angst, blodig eller svart, tjæreaktig avføring, brystsmerter, redusert vannlating, depresjon, besvimelse; feber, nye eller forverrede tremor eller ukontrollert muskelbevegelser; ny eller forverret problemer med å gå, beslag, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, tretthet eller svakhet, langsom eller uregelmessig hjerterytme.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Rivastigmin