Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Ropark (Requip) Uten Resept

Kjøpe RoparkKjøpe Ropark På nett uten resept

ROPARK (REQUIP) INDIKASJONER


Ropark brukes for behandling av Parkinsons sykdom og rastløse ben-syndrom (RLS). Ropark er en dopaminagonist. Det fungerer i visse områder av hjernen for å redusere symptomene RLS og Parkinsons sykdom.

ROPARK (REQUIP) INSTRUKSJONER


Bruk Ropark som anvist av legen din.

Ta Ropark gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Ikke plutselig slutte å ta Ropark eller endre dosen uten å sjekke med legen din. Visse alvorlige bivirkninger (f.eks, unormal tenkning, forvirring, feber, stive muskler) kan forekomme. Hvis du trenger å stoppe Ropark eller legge til en ny medisin, vil legen gradvis redusere dosen.
Hvis du glemmer en dose av Ropark, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Ropark.

ROPARK (REQUIP) LAGRING


Butikk Ropark ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Hold Ropark utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ROPARK (REQUIP) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Ropinirol.

IKKE bruk Ropark hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Ropark.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Ropark. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hjerteproblemer, høyt eller lavt blodtrykk, leversykdom, psykiske eller humørproblemer eller en søvnforstyrrelse
Hvis du røyker, drikker alkohol, eller ha en personlig eller familie historie av avhengighet (f.eks, gambling, alkohol).

Noen legemidler kan samhandle med Ropark. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin) på grunn av risikoen for blødninger kan økes
Entakapon eller levodopa fordi risikoen for hallusinasjoner kan økes
Benzodiazepiner (for eksempel diazepam), legemidler mot psykiske eller humør problemer (for eksempel antidepressiva, antipsykotika) eller medisiner for søvn (f.eks, zolpidem) fordi risikoen for alvorlig tretthet kan økes
?strogener (f.eks, østradiol), fluvoksamin, eller kinoloner (f.eks, ciprofloksacin) fordi de kan øke risikoen for Ropark er bivirkninger
Butyrofenoner (f.eks haloperidolbehandlede), metoklopramid, omeprazol, fentiaziner (f.eks, klorpromazin), eller tioxantener (f.eks thiothixene) fordi de kan redusere Ropark effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Ropark kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Ropark kan forårsake svimmelhet, døsighet, eller besvimelse. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Ropark med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Sjekk med legen din før du drikker alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Ropark, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Ropark kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Noen personer som bruker Ropark kan oppleve plutselige utbruddet av alvorlig tretthet eller kanskje til og sovne under normale daglige aktiviteter (f.eks, spise, snakke, kjøring). Dette kan skje uten forvarsel. Hvis dette skjer, må du ikke kjøre bil, betjene maskiner eller utføre andre potensielt farlige oppgaver mens du bruker Ropark. Fortell legen din med en gang.
Noen mennesker har opplevd nye, uvanlige, eller økt trang (f.eks gambling, seksuelle lyster) mens du bruker Ropark. Fortell legen din med en gang hvis du merker slike effekter.
Ikke ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Pasienter med Parkinsons sykdom kan ha en økt risiko for å utvikle en viss type hudkreft (melanom). Det er ikke kjent om Ropark øker også risikoen for melanom. Du må kanskje ha hud eksamener mens du bruker Ropark. Fortell legen din dersom du merker uvanlig hud vekster eller en endring i utseendet på en føflekk. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Hvis du tar Ropark for RLS, ta kontakt med legen din dersom du opplever nye eller forverrede symptomer, spesielt i de tidlige morgentimer.
Bruk Ropark med forsiktighet hos eldre pasienter med Parkinsons sykdom, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt hallusinasjoner.
Ropark bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Ropark mens du er gravid. Det er ikke kjent om Ropark er funnet i morsmelk. Ropark kan redusere morsmelk produksjon. Du må ikke amme mens du tar Ropark.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, svimmelhet, tretthet, utmattelse, hodepine, økt svette, svimmelhet, tap av matlyst, kvalme, sår hals eller influensalignende symptomer, magesmerter eller opprørt, trøtthet, oppkast, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), angst, blod i urinen, tåkesyn, brystsmerter, forvirring, nedsatt koordinasjon, besvimelse ; sovner på dagtid eller under normale aktiviteter (f.eks, samtaler, spising), rask, treg eller uregelmessig hjerterytme, hallusinasjoner, impotens, leddstivhet eller smerter, mareritt, nummenhet eller prikking i huden, alvorlig eller vedvarende hodepine eller svimmelhet ; kortpustethet, hevelse i armer eller ben, ukontrollerte muskelbevegelser.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Ropark