Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Salmate (Serevent) Uten Resept

Kjøpe SalmateKjøpe Salmate På nett uten resept

SALMATE (SEREVENT) INDIKASJONER


Salmate brukes for å forebygge astma angrep. Salmeterol er en bronkodilatator. Det fungerer ved å slappe av musklene i luftveiene for å bedre pust. Det vil ikke behandle en astma angrep som allerede har begynt.
Salmate blir også brukt til å behandle kronisk obstruktiv lungesykdom (COPD), inkludert kronisk bronkitt og emfysem.
Det kan også brukes til andre formål som ikke er nevnt i denne medisinen guide.

SALMATE (SEREVENT) INSTRUKSJONER


Salmate kan øke risikoen for astma-relaterte dødsfall. Bruk bare foreskrevet dose av Salmate, og ikke bruke den lenger enn legen anbefaler. Følg alle pasient instruksjoner for sikker bruk. Fortell legen din dersom symptomene ikke bedres etter en ukes behandling. Bruk ikke Salmate å behandle et astmaanfall som allerede har begynt. Det vil ikke fungere raskt nok. Bruk bare et hurtigvirkende innånding medisiner.

Astma er ofte behandlet med en kombinasjon av forskjellige stoffer. Hvis du bruker Salmate å behandle astma, må du bruke den sammen med en annen astmakontroll medisiner. Bruk alle dine medisiner som anvist av legen din. Snakk med legen din hvis medisiner ikke ser ut til å fungere like godt i behandling eller forebygging av angrep. Ikke endre doser eller medisiner tidsplan uten råd fra legen din.

Hvis du bruker Salmate å forhindre anstrengelsesutløst astma, bruke medisinen 30 minutter før trening, eller som anvist av legen din. La det gå minst 12 timer å passere før du bruker medisinen igjen.

Salmate Diskus er en pulverform av Salmate som kommer med en spesiell inhalator forhåndslastet med blisterpakninger med oppmålte doser av medisinen. Enheten åpner og laster en blemme hver gang du bruker inhalatoren. Dette apparatet er ikke til å brukes sammen med et avstandsstykke.

Bruk Salmate regelmessig for å få mest mulig nytte. Få din resept etterfylt før du går tom for medisin.

Ikke slutte å bruke Salmate uten først å snakke med legen din. Astma symptomer kan bli verre etter at du slutter å bruke medisinen. Hvis du også bruke en steroid medisiner, ikke slutte å bruke steroider plutselig, eller du kan ha ubehagelige abstinenssymptomer. Snakk med legen din om å ta mindre og mindre av steroidet før du stopper helt. Oppsøk lege dersom du tror noen av dine astma medisiner ikke fungerer så godt som vanlig. ?kt behov for medisinering kan være et tidlig tegn på en alvorlig astmaanfall. Hvis du bruker en peak flow meter hjemme, ringe legen din hvis tallene er lavere enn normalt.

Oppbevar Salmate ved romtemperatur unna fuktighet, varme og sollys.

Ikke prøv å rense eller ta fra hverandre Diskus enhet. Kast den bort seks uker etter at du har tatt den ut av folieposen, eller dersom doseindikatoren viser en null, avhengig av hva som kommer først. Hver Salmate Diskus enhet inneholder 60 doser.

DOSERING

Bruk bare foreskrevet dose av Salmate som anvist av legen din.

SALMATE (SEREVENT) LAGRING


Butikk Salmate ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevar Salmate borte fra varme, fuktighet og direkte sollys. Kast Salmate bort seks uker etter at den er fjernet fra folieposen. Hold Salmate utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

SALMATE (SEREVENT) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Salmeterol

Salmate er en langtidsvirkende beta-agonist bronkodilatator. Det utvider luftveiene i lungene, noe som bidrar til å puste lettere.Bruk ikke Salmate dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Salmate;

du har et astmaanfall (f.eks, plutselig alvorlig utbrudd eller forverring av astma symptomer som tetthet i brystet, hoste, kortpustethet, piping i brystet).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Salmate Diskus. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd

hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer

hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon på melkeprotein

hvis du har en historie med leverproblemer, diabetes, hjerteproblemer (f.eks rask eller uregelmessig hjerterytme, hjerteblodårer problemer), høyt blodtrykk, lowblood kaliumnivå, beslag, en binyre svulst (pheochromocytoma), eller en overaktiv skjoldbruskkjertel

Hvis du nylig har vært på legevakten for astma, har en historie med hyppige sykehusinnleggelser for astma, eller har hatt en livstruende astmaanfall

hvis du har hatt en uvanlig reaksjon på en sympatomimetika medisin (f.eks, Albuterol, pseudoefedrin), for eksempel rask eller uregelmessig hjerterytme, excitement, eller alvorlig problemer med å sove

hvis du tar en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine) eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), eller du har tatt noen av disse legemidlene i løpet av de siste 14 dagene


Noen legemidler kan påvirkes av Salmate Diskus. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Azolfungicider (f.eks ketokonazol), HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), makrolidantibiotika (f.eks, klaritromycin), nefazodon, eller telitromycin fordi risikoen for rask eller uregelmessig hjerterytme kan økes
Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt kaliuminnhold i blodet eller uregelmessig hjerterytme kan økes
Catechol-O-metyltransferase (COMT)-hemmere (f.eks entakapon), langtidsvirkende beta-agonister (f.eks, flutikason / salmeterol, formoterol), MAO-hemmere (f.eks phenelzine), eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), fordi de kan øke risikoen for serevent Diskus 's bivirkninger
Betablokkere (f.eks, propranolol) fordi de kan redusere Salmate Diskus 's effektivitet eller forverre tilstanden din

Få nødstilfelle medisinsk hjelp hvis du har noen av disse tegnene på en allergisk reaksjon på Salmate: elveblest, pustevansker, hevelser i ansiktet, lepper, tunge eller svelg. Ring legen din med en gang hvis du har noen av disse alvorlige bivirkninger:

brystsmerter, rask eller pounding hjerteslag, skjelvinger, risting eller urolig følelse;

hudutslett, blåmerker, alvorlige prikking, nummenhet, smerter, muskelsvakhet;

tungpustethet, kvelning eller andre pusteproblemer etter bruk av denne medisinen, eller forverring av astma symptomer.

Mindre alvorlige Salmate bivirkninger kan omfatte:

hodepine, svimmelhet, eller søvnløshet;

svett;

kvalme, oppkast, eller diaré, eller

tørr munn eller hals irritasjon.

Dette er ikke en komplett liste over bivirkninger og andre som kan oppstå. Fortell legen din om eventuell uvanlig eller belastende bivirkning.

Kjøpe Salmate