Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Scabicin (Eurax) Uten Resept

Kjøpe ScabicinKjøpe Scabicin På nett uten resept

SCABICIN (EURAX) INDIKASJONER


Scabicin Cream brukes for behandling av skabb og lindre kløe. Scabicin Cream er en scabicidal kløestillende.

SCABICIN (EURAX) INSTRUKSJONER


Bruk Scabicin Cream som anvist av legen din.

Før du bruker Scabicin Cream, bade og tørke ut huden helt.
For skabb - Påfør nok medisin til å dekke hele kroppen fra haken ned. Pass på at du bruker medisin i alle folder og bretter av kroppen din, for eksempel mellom fingre og tær, under armene, og til lysken. Gni medisin i helt. Påfør medisin en gang etter 24 timer har gått, med mindre noe annet av legen din. Ikke bade før du påfører den andre dosen. Bytt klær og sengetøy neste morgen. Klær og sengetøy bør renses eller vaskes i varmt syklus av vaskemaskinen. Bade for å fjerne legemidlet 48 timer etter den andre dosen.
For kløe - Gni medisin forsiktig inn i de berørte områdene til den er helt gnidd i. Vask hendene etter bruk med mindre hendene er en del av det behandlede området.
Hvis du glemmer en dose av Scabicin krem, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Scabicin krem.

SCABICIN (EURAX) LAGRING


Lagres Scabicin Cream ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Hold Scabicin Cream utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

SCABICIN (EURAX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Crotamiton.

IKKE bruk Scabicin Cream hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Scabicin Cream
du utvikle alvorlig irritasjon etter bruk av Scabicin Cream
du opplever irritasjon når du søker aktuelle medisiner.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Scabicin krem. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har irritert, betent, rå, eller væskende hud.

Noen legemidler kan samhandle med Scabicin krem. Imidlertid er ingen spesifikke interaksjoner med Scabicin Cream kjent på dette tidspunkt.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Ikke bruk Scabicin krem ​​på betent, rå, eller væskende hud.
Kløe kan fortsette i opp til flere uker på grunn av følsomheten mot midd. Dette betyr ikke at behandlingssvikt. Kontakt legen din før du bruker Scabicin krem ​​igjen.
Scabicin Cream kan være farlig ved svelging. Hvis du eller noen du kjenner kan ha tatt Scabicin Cream gjennom munnen, kan du kontakte ditt lokale giftkontrollen eller legevakten umiddelbart.
Unngå å få Scabicin Cream i dine øyne, nese eller munn. Hvis du får Scabicin krem ​​i øynene, skyll umiddelbart med kaldt vann.
Bruk Scabicin Cream med ekstrem forsiktighet hos barn. Sikkerhet og effektivitet er ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Scabicin krem ​​under graviditet. Det er ukjent om Scabicin Cream utskilles i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Scabicin krem, sjekk med din lege eller apotek for å diskutere risikoen for barnet ditt.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Irritert hud.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), alvorlig irritasjon.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Scabicin