Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Sevelamero (Renagel) Uten Resept

Kjøpe SevelameroKjøpe Sevelamero På nett uten resept

SEVELAMERO (RENAGEL) INDIKASJONER


Sevelameros brukes for å redusere mengden fosfor i blodet hos pasienter med kronisk nyresykdom, som er på dialyse. Sevelamero er en fosfatbinder. Det binder seg med fosfat i fordøyelseskanalen, noe som reduserer mengden av fosfat absorbert i kroppen.

SEVELAMERO (RENAGEL) INSTRUKSJONER


Bruk Sevelamero som anvist av legen din.

Sevelamero gjennom munnen med mat.
Svelg Sevelamero helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Sevelamero kan binde med andre legemidler, redusere mengden kroppen din kan absorbere og bruke. Hvis du tar andre medisiner, kan legen din vil at du skal ta dem en time før eller tre timer etter inntak av Sevelamero. Kontakt legen din hvis du har spørsmål om når du skal ta dosen din.
Fortsett å ta Sevelamero selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Sevelamero, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Sevelamero.

SEVELAMERO (RENAGEL) LAGRING


Oppbevares Sevelamero på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Må ikke brukes etter utløpsdatoen. Hold Sevelamero utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

SEVELAMERO (RENAGEL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Sevelamerhydroklorid.

IKKE bruk Sevelamero dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Sevelamero
du har lav blodfosfatnivåer eller blokkering i tarmene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Sevelamero. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har problemer med å svelge eller visse mage eller tarmproblemer (f.eks, alvorlig forstoppelse), eller hvis du har hatt stor mage eller tarm kirurgi
hvis du tar medisiner for uregelmessig hjerterytme, krampeanfall, eller skjoldbrusk problemer.

Noen legemidler kan samhandle med Sevelamero. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Ciprofloksacin fordi dens effektivitet kan bli redusert med Sevelamero.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Sevelamero kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Sevelamero kan redusere visse vitaminer i kroppen din. Sjekk med legen din om hvorvidt du bør ta et vitamintilskudd mens du tar Sevelamero.
Følg diett programmet du fikk av helsepersonell.
Laboratorietester, inkludert kalsium, bikarbonat, og klorid i blodet, kan utføres mens du bruker Sevelamero. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Sevelamero bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Sevelamero mens du er gravid. Det er ikke kjent om Sevelamero er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Sevelamero, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, gass, dårlig fordøyelse, kvalme, magesmerter, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), alvorlig eller vedvarende forstoppelse eller magesmerter.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Sevelamero