Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Sevelamerum (Renagel) Uten Resept

Kjøpe SevelamerumKjøpe Sevelamerum På nett uten resept

SEVELAMERUM (RENAGEL) INDIKASJONER


Sevelamerums brukes for å redusere mengden fosfor i blodet hos pasienter med kronisk nyresykdom, som er på dialyse. Sevelamerum er en fosfatbinder. Det binder seg med fosfat i fordøyelseskanalen, noe som reduserer mengden av fosfat absorbert i kroppen.

SEVELAMERUM (RENAGEL) INSTRUKSJONER


Bruk Sevelamerum som anvist av legen din.

Sevelamerum gjennom munnen med mat.
Svelg Sevelamerum helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Sevelamerum kan binde med andre legemidler, redusere mengden kroppen din kan absorbere og bruke. Hvis du tar andre medisiner, kan legen din vil at du skal ta dem en time før eller tre timer etter inntak av Sevelamerum. Kontakt legen din hvis du har spørsmål om når du skal ta dosen din.
Fortsett å ta Sevelamerum selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Sevelamerum, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Sevelamerum.

SEVELAMERUM (RENAGEL) LAGRING


Oppbevares Sevelamerum på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Må ikke brukes etter utløpsdatoen. Hold Sevelamerum utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

SEVELAMERUM (RENAGEL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Sevelamerhydroklorid.

IKKE bruk Sevelamerum dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Sevelamerum
du har lav blodfosfatnivåer eller blokkering i tarmene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Sevelamerum. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har problemer med å svelge eller visse mage eller tarmproblemer (f.eks, alvorlig forstoppelse), eller hvis du har hatt stor mage eller tarm kirurgi
hvis du tar medisiner for uregelmessig hjerterytme, krampeanfall, eller skjoldbrusk problemer.

Noen legemidler kan samhandle med Sevelamerum. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Ciprofloksacin fordi dens effektivitet kan bli redusert med Sevelamerum.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Sevelamerum kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Sevelamerum kan redusere visse vitaminer i kroppen din. Sjekk med legen din om hvorvidt du bør ta et vitamintilskudd mens du tar Sevelamerum.
Følg diett programmet du fikk av helsepersonell.
Laboratorietester, inkludert kalsium, bikarbonat, og klorid i blodet, kan utføres mens du bruker Sevelamerum. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Sevelamerum bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Sevelamerum mens du er gravid. Det er ikke kjent om Sevelamerum er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Sevelamerum, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, gass, dårlig fordøyelse, kvalme, magesmerter, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), alvorlig eller vedvarende forstoppelse eller magesmerter.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Sevelamerum