Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Stocrin (Sustiva) Uten Resept

Kjøpe StocrinKjøpe Stocrin På nett uten resept

STOCRIN (SUSTIVA) INDIKASJONER


Stocrin (efavirenz) er en antiviral medisin som hindrer humant immunsviktvirus (HIV)-celler formerer seg i kroppen din.
Stocrin brukes til å behandle HIV, som fører til at ervervet immunsvikt syndrom (AIDS). Efavirenz er ikke en kur for hiv eller aids.
Denne medisinen kan også brukes til andre formål som ikke er nevnt i denne medisinen guide.

STOCRIN (SUSTIVA) INSTRUKSJONER


Ta Stocrin nøyaktig som foreskrevet av legen din. Ikke ta i større eller mindre mengder eller lenger enn anbefalt. Følg instruksjonene på resept etiketten.

Ta Stocrin på tom mage ved sengetid, med mindre legen din forteller deg noe annet.

Stocrin kan forårsake bivirkninger som humør eller atferd endres. Disse symptomene kan bedre jo lenger du tar medisinen. Tar Stocrin ved sengetid kan også redusere disse effektene. Kontakt legen din hvis du har mer alvorlige symptomer som alvorlig depresjon eller tanker om å skade deg selv.

Ta Stocrin regelmessig for å få mest mulig nytte. Få dine resepter fylt før du går tom for medisin.

Ikke ta Stocrin som eneste HIV medisiner. HIV / AIDS er vanligvis behandles med en kombinasjon av ulike medikamenter. Din sykdom kan bli resistente mot Stocrin hvis du ikke tar det i kombinasjon med andre legemidler mot HIV legen har foreskrevet. Bruk alle dine medisiner som anvist av legen din. Ikke endre doser eller medisiner tidsplan uten råd fra legen din. Hver person med HIV eller AIDS bør forbli under omsorg av en lege.

For å være sikker på Stocrin hjelper din tilstand og ikke forårsaker skadelige effekter, blod-og leverfunksjon kan trenge å bli testet ofte. Gå til legen din regelmessig.

Denne medisinen kan føre til at du har en falsk positiv doping-screening test. Hvis du avgi urinprøve for narkotika-screening, forteller laboratoriepersonalet at du tar Stocrin.

DOSERING

Ta denne medisinen som foreskrevet av legen din.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker den.

STOCRIN (SUSTIVA) LAGRING


Oppbevar ved romtemperatur (77 grader F/25 grader C). Lagring i korte perioder på 59-86 grader F (15-30 grader C) er tillatt.

STOCRIN (SUSTIVA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Efavirenz

Stocrin kan forårsake alvorlige psykiske symptomer som forvirring, alvorlig depresjon, selvmordstanker, aggresjon, ekstrem frykt, hallusinasjoner, eller uvanlig oppførsel. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse bivirkningene, selv om du har hatt dem før.

Ikke bruk Stocrin uten å fortelle legen din dersom du er gravid. Det kan skade det ufødte barnet. Bruk to former for prevensjon, inkludert en barriere skjema (for eksempel kondom eller pessar med sæddrepende middel gel) mens du tar Stocrin, og i minst 12 uker etter at behandlingen er avsluttet. Fortell legen din dersom du blir gravid under behandlingen.

Ikke ta Stocrin med cisaprid (propulsid), pimozid (Orap), midazolam (kyndig), triazolam (Halcion), eller ergot medisiner som dihydroergotamin (DHE 45), ergonovin (Ergotrate), ergotamin (Ergomar, Cafergot, Wigraine), eller metylergonovin (Methergine).

Disse stoffene kan føre til livstruende bivirkninger hvis du bruker dem mens du tar Stocrin.

Det er mange andre medisiner som kan samhandle med Stocrin, eller gjør det mindre effektivt. Fortell legen din om alle reseptbelagte og over-the-counter medisiner du bruker. Dette inkluderer vitaminer, mineraler, urte produkter og legemidler forskrevet av andre leger. Ikke begynn å bruke en ny medisin uten å fortelle legen din.

Tar Stocrin vil ikke hindre deg fra å overføre HIV til andre mennesker. Snakk med legen din om trygge metoder for å forebygge HIV-smitte under sex. Dele narkotika eller medisin nåler er aldri trygg, selv for en frisk person.

Før du tar Stocrin

Ikke bruk Stocrin hvis du er allergisk mot efavirenz, eller hvis du bruker noen av følgende legemidler:

cisaprid (propulsid);

midazolam (kyndig) eller triazolam (Halcion);

pimozid (Orap), eller

ergot medisin som ergotamin (Ergomar, Ergostat, Cafergot, Ercaf, Wigraine), dihydroergotamin (DHE 45, Migranal nesespray), ergonovin (Ergotrate), eller metylergonovin (Methergine).

Ved hjelp av noen av disse legemidlene samtidig som du tar Stocrin kan føre til alvorlige medisinske problemer eller død.

For å sikre at du kan trygt ta Stocrin, fortelle legen din hvis du har noen av disse andre forholdene:
leversykdom (inkludert hepatitt B eller C);


høyt kolesterol eller triglyserider, eller

Hvis du noensinne har tatt delavirdine (Rescriptor) eller nevirapin (Viramune) og de var ikke effektive i behandling av tilstanden din.

FDA graviditet kategori D. Ikke bruk Stocrin hvis du er gravid. Det kan skade det ufødte barnet. Bruk to former for prevensjon, inkludert en barriere skjema (for eksempel kondom eller pessar med sæddrepende middel gel) mens du tar Stocrin, og i minst 12 uker etter at behandlingen er avsluttet. Fortell legen din dersom du blir gravid under behandlingen. HIV kan overføres til barnet dersom mor ikke er riktig behandlet i løpet av svangerskapet. Ta alle dine HIV-medisiner som anvist for å kontrollere din infeksjon mens du er gravid.

Stocrin kan påvirke din tenkning eller reaksjoner. Vær forsiktig hvis du kjører eller gjøre noe som krever at du være på vakt. Inntak av alkohol kan øke visse bivirkninger av Stocrin.

Tar denne medisinen vil ikke hindre deg fra å overføre HIV til andre mennesker. Unngå å ha ubeskyttet sex eller deling barberhøvler eller tannbørster. Snakk med legen din om trygge måter å forebygge HIV-smitte under sex. Dele narkotika eller medisin nåler er aldri trygg, selv for en frisk person.

Få nødstilfelle medisinsk hjelp hvis du har noen av disse tegnene på en allergisk reaksjon på Stocrin: elveblest, pustevansker, hevelser i ansiktet, lepper, tunge eller svelg.

Stocrin kan forårsake alvorlige psykiske symptomer som forvirring, alvorlig depresjon, selvmordstanker, aggresjon, ekstrem frykt, hallusinasjoner, eller uvanlig oppførsel. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse bivirkningene, selv om du har hatt dem før.

Ring legen din med en gang hvis du har en alvorlig bivirkning som for eksempel:

feber, sår hals, og hodepine med en alvorlig blistering, peeling, og rødt utslett;

kvalme, magesmerter, tap av appetitt, mørk urin, leire-farget avføring, gulsott (gulfarging av hud eller øyne);

feber, frysninger, muskelsmerter, influensa symptomer, eller andre tegn på ny infeksjon.

Mindre alvorlige Stocrin bivirkninger kan omfatte:


mild kvalme, oppkast eller magesmerter, diaré eller forstoppelse;

hoste;

tåkesyn;

hodepine, tretthetsfølelse, svimmelhet, vertigo;

problemer med konsentrasjon, problemer med balanse eller koordinasjon;

muskel-eller leddsmerter;

søvnproblemer (søvnløshet), uvanlige drømmer, eller

endringer i form eller plassering av kroppsfett (særlig i armer, ben, ansikt, hals, bryst, og midjen).

Dette er ikke en komplett liste over bivirkninger og andre som kan oppstå.

Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger.

Kjøpe Stocrin