Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Sulfinav (Sustiva) Uten Resept

Kjøpe SulfinavKjøpe Sulfinav På nett uten resept

SULFINAV (SUSTIVA) INDIKASJONER


Sulfinav (efavirenz) er en antiviral medisin som hindrer humant immunsviktvirus (HIV)-celler formerer seg i kroppen din.
Sulfinav brukes til å behandle HIV, som fører til at ervervet immunsvikt syndrom (AIDS). Efavirenz er ikke en kur for hiv eller aids.
Denne medisinen kan også brukes til andre formål som ikke er nevnt i denne medisinen guide.

SULFINAV (SUSTIVA) INSTRUKSJONER


Ta Sulfinav nøyaktig som foreskrevet av legen din. Ikke ta i større eller mindre mengder eller lenger enn anbefalt. Følg instruksjonene på resept etiketten.

Ta Sulfinav på tom mage ved sengetid, med mindre legen din forteller deg noe annet.

Sulfinav kan forårsake bivirkninger som humør eller atferd endres. Disse symptomene kan bedre jo lenger du tar medisinen. Tar Sulfinav ved sengetid kan også redusere disse effektene. Kontakt legen din hvis du har mer alvorlige symptomer som alvorlig depresjon eller tanker om å skade deg selv.

Ta Sulfinav regelmessig for å få mest mulig nytte. Få dine resepter fylt før du går tom for medisin.

Ikke ta Sulfinav som eneste HIV medisiner. HIV / AIDS er vanligvis behandles med en kombinasjon av ulike medikamenter. Din sykdom kan bli resistente mot Sulfinav hvis du ikke tar det i kombinasjon med andre legemidler mot HIV legen har foreskrevet. Bruk alle dine medisiner som anvist av legen din. Ikke endre doser eller medisiner tidsplan uten råd fra legen din. Hver person med HIV eller AIDS bør forbli under omsorg av en lege.

For å være sikker på Sulfinav hjelper din tilstand og ikke forårsaker skadelige effekter, blod-og leverfunksjon kan trenge å bli testet ofte. Gå til legen din regelmessig.

Denne medisinen kan føre til at du har en falsk positiv doping-screening test. Hvis du avgi urinprøve for narkotika-screening, forteller laboratoriepersonalet at du tar Sulfinav.

DOSERING

Ta denne medisinen som foreskrevet av legen din.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker den.

SULFINAV (SUSTIVA) LAGRING


Oppbevar ved romtemperatur (77 grader F/25 grader C). Lagring i korte perioder på 59-86 grader F (15-30 grader C) er tillatt.

SULFINAV (SUSTIVA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Efavirenz

Sulfinav kan forårsake alvorlige psykiske symptomer som forvirring, alvorlig depresjon, selvmordstanker, aggresjon, ekstrem frykt, hallusinasjoner, eller uvanlig oppførsel. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse bivirkningene, selv om du har hatt dem før.

Ikke bruk Sulfinav uten å fortelle legen din dersom du er gravid. Det kan skade det ufødte barnet. Bruk to former for prevensjon, inkludert en barriere skjema (for eksempel kondom eller pessar med sæddrepende middel gel) mens du tar Sulfinav, og i minst 12 uker etter at behandlingen er avsluttet. Fortell legen din dersom du blir gravid under behandlingen.

Ikke ta Sulfinav med cisaprid (propulsid), pimozid (Orap), midazolam (kyndig), triazolam (Halcion), eller ergot medisiner som dihydroergotamin (DHE 45), ergonovin (Ergotrate), ergotamin (Ergomar, Cafergot, Wigraine), eller metylergonovin (Methergine).

Disse stoffene kan føre til livstruende bivirkninger hvis du bruker dem mens du tar Sulfinav.

Det er mange andre medisiner som kan samhandle med Sulfinav, eller gjør det mindre effektivt. Fortell legen din om alle reseptbelagte og over-the-counter medisiner du bruker. Dette inkluderer vitaminer, mineraler, urte produkter og legemidler forskrevet av andre leger. Ikke begynn å bruke en ny medisin uten å fortelle legen din.

Tar Sulfinav vil ikke hindre deg fra å overføre HIV til andre mennesker. Snakk med legen din om trygge metoder for å forebygge HIV-smitte under sex. Dele narkotika eller medisin nåler er aldri trygg, selv for en frisk person.

Før du tar Sulfinav

Ikke bruk Sulfinav hvis du er allergisk mot efavirenz, eller hvis du bruker noen av følgende legemidler:

cisaprid (propulsid);

midazolam (kyndig) eller triazolam (Halcion);

pimozid (Orap), eller

ergot medisin som ergotamin (Ergomar, Ergostat, Cafergot, Ercaf, Wigraine), dihydroergotamin (DHE 45, Migranal nesespray), ergonovin (Ergotrate), eller metylergonovin (Methergine).

Ved hjelp av noen av disse legemidlene samtidig som du tar Sulfinav kan føre til alvorlige medisinske problemer eller død.

For å sikre at du kan trygt ta Sulfinav, fortelle legen din hvis du har noen av disse andre forholdene:
leversykdom (inkludert hepatitt B eller C);


høyt kolesterol eller triglyserider, eller

Hvis du noensinne har tatt delavirdine (Rescriptor) eller nevirapin (Viramune) og de var ikke effektive i behandling av tilstanden din.

FDA graviditet kategori D. Ikke bruk Sulfinav hvis du er gravid. Det kan skade det ufødte barnet. Bruk to former for prevensjon, inkludert en barriere skjema (for eksempel kondom eller pessar med sæddrepende middel gel) mens du tar Sulfinav, og i minst 12 uker etter at behandlingen er avsluttet. Fortell legen din dersom du blir gravid under behandlingen. HIV kan overføres til barnet dersom mor ikke er riktig behandlet i løpet av svangerskapet. Ta alle dine HIV-medisiner som anvist for å kontrollere din infeksjon mens du er gravid.

Sulfinav kan påvirke din tenkning eller reaksjoner. Vær forsiktig hvis du kjører eller gjøre noe som krever at du være på vakt. Inntak av alkohol kan øke visse bivirkninger av Sulfinav.

Tar denne medisinen vil ikke hindre deg fra å overføre HIV til andre mennesker. Unngå å ha ubeskyttet sex eller deling barberhøvler eller tannbørster. Snakk med legen din om trygge måter å forebygge HIV-smitte under sex. Dele narkotika eller medisin nåler er aldri trygg, selv for en frisk person.

Få nødstilfelle medisinsk hjelp hvis du har noen av disse tegnene på en allergisk reaksjon på Sulfinav: elveblest, pustevansker, hevelser i ansiktet, lepper, tunge eller svelg.

Sulfinav kan forårsake alvorlige psykiske symptomer som forvirring, alvorlig depresjon, selvmordstanker, aggresjon, ekstrem frykt, hallusinasjoner, eller uvanlig oppførsel. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse bivirkningene, selv om du har hatt dem før.

Ring legen din med en gang hvis du har en alvorlig bivirkning som for eksempel:

feber, sår hals, og hodepine med en alvorlig blistering, peeling, og rødt utslett;

kvalme, magesmerter, tap av appetitt, mørk urin, leire-farget avføring, gulsott (gulfarging av hud eller øyne);

feber, frysninger, muskelsmerter, influensa symptomer, eller andre tegn på ny infeksjon.

Mindre alvorlige Sulfinav bivirkninger kan omfatte:


mild kvalme, oppkast eller magesmerter, diaré eller forstoppelse;

hoste;

tåkesyn;

hodepine, tretthetsfølelse, svimmelhet, vertigo;

problemer med konsentrasjon, problemer med balanse eller koordinasjon;

muskel-eller leddsmerter;

søvnproblemer (søvnløshet), uvanlige drømmer, eller

endringer i form eller plassering av kroppsfett (særlig i armer, ben, ansikt, hals, bryst, og midjen).

Dette er ikke en komplett liste over bivirkninger og andre som kan oppstå.

Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger.

Kjøpe Sulfinav