Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Tinidal (Tinidazole) Uten Resept

Kjøpe TinidalKjøpe Tinidal På nett uten resept

TINIDAL (TINIDAZOLE) INDIKASJONER


Tinidal brukes for behandling av visse parasittiske og bakterielle infeksjoner. Tinidal er en antiprotozoal og antibiotika. Det fungerer ved å drepe følsomme parasitter og bakterier.

TINIDAL (TINIDAZOLE) INSTRUKSJONER


Bruk Tinidal som anvist av legen din.

Ta Tinidal gjennom munnen med mat.
Hvis du har problemer med å svelge tabletter, sjekk med din lege eller apotek.
Hvis du tar kolestyramin, ikke ta det på samme gang du tar Tinidal. Snakk med legen din om hvordan du bør ta cholestyramine med Tinidal.
Hvis mer enn én dose av Tinidal er nødvendig, fortsette å bruke Tinidal for hele kurset av behandling for å klare opp infeksjon helt, selv om du føler deg bedre om noen dager. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Tinidal, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Tinidal.

TINIDAL (TINIDAZOLE) LAGRING


Oppbevar Tinidal ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Tinidal utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Tinidal hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Tinidal eller til andre nitroimidazolderivat medisiner (metronidazol)
du har blodsykdom porfyri
du er i din første tre månedene av svangerskapet
du tar astemizol, busulfan, cisaprid, eller terfenadin
du har tatt disulfiram i løpet av de siste to ukene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Tinidal. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nerve, hjerne, eller blodproblemer, en gjær infeksjon, eller et anfall eller leverproblemer
hvis du er under dialyse.

Noen legemidler kan samhandle med Tinidal. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Azolfungicider (f.eks ketokonazol) eller cimetidin, fordi de kan øke risikoen for tinidazole er bivirkninger
Barbiturater (f.eks fenobarbital), fenytoin, eller Rifampicin fordi de kan redusere Tinidal effektivitet
Antikoagulantia (f.eks warfarin), astemizol, busulfan, cisaprid, ciklosporin, fluorouracil, litium, makrolid immundempende (f.eks tacrolimus), sulfonylurea (f.eks, glipizid), eller terfenadin fordi deres handlinger og risikoen for deres bivirkninger kan være økt
Disulfiram fordi bivirkninger, som for eksempel psykiske eller humørsvingninger, kan det oppstå
Orale antikonsepsjonsmidler (p-piller), fordi deres effektivitet kan bli redusert med Tinidal.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Tinidal kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Tinidal kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Tinidal med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Unngå å drikke alkohol eller ta produkter som inneholder alkohol mens du tar Tinidal og for tre dager etter siste dose.
Tinidal fungerer bare mot bakterier og parasitter, det spiller ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Tinidal for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakterier eller parasitter kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Tinidal kan misfarge eller mørkere urin. Dette er normalt og ikke en årsak til bekymring.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Tinidal. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom).
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Tinidal før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Tinidal kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Tinidal.
Laboratorietester, inkludert blodlegemer, kan utføres mens du bruker Tinidal. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Tinidal med ekstrem forsiktighet hos barn yngre tre år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Tinidal kan forårsake skade på fosteret. Tinidal bør ikke brukes under første trimester av svangerskapet. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Tinidal mens du er gravid. Tinidal er funnet i morsmelk. Gjør ikke amme mens du tar Tinidal og for tre dager etter at du har tatt den siste dosen.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, generell kropps ubehag, hodepine, tap av appetitt, metallisk / bitter smak i munnen, kvalme, magesmerter, tretthet, oppkast, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), unormale følelser i huden (kriblinger prikking), depresjon, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals , heshet, uregelmessig hjerterytme, nummenhet eller tap av følelse i hender eller føtter, hamrende i brystet, røde, hovne, blemmer, eller peeling hud, kramper, kortpustethet, uvanlige blåmerker eller blødning, vaginal irritasjon eller utflod.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Tinidal