Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Tretinoin 0,025 Uten Resept

Kjøpe Tretinoin 0,025Kjøpe Tretinoin 0,025 På nett uten resept

TRETINOIN 0,025 INDIKASJONER


Tretinoin Cream brukes for behandling av akne. Tretinoin Cream virker i huden for å redusere dannelsen av akne, og for å bidra til akne gro raskere.

TRETINOIN 0,025 INSTRUKSJONER


Bruk Tretinoin Cream som anvist av legen din.

Tretinoin Cream er kun til utvortes bruk.
Fjern all kosmetikk med en mild såpe før du påfører Tretinoin Cream. Forsiktig tørke området. Vent 20 til 30 minutter for å være sikker på at huden er helt tørr.
Klem en liten mengde (kvart tomme eller mindre) av medisinen på fingertuppen. Dette bør være nok til å dekke hele den berørte området.
Vask hendene umiddelbart etter bruk Tretinoin Cream.
Hvis du glemmer en dose av Tretinoin Cream, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Tretinoin Cream.

TRETINOIN 0,025 LAGRING


Lagres Tretinoin Cream ved romtemperatur mellom 59 og 80 grader F (15 og 26 grader C). Lagres i tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme og lys. Hold Tretinoin Cream utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Tretinoin Cream hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Tretinoin Cream.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Tretinoin Cream. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har eksem, en unormalt høyt antall hvite blodlegemer, diabetes, eller en solbrenthet.

Noen legemidler kan samhandle med Tretinoin Cream. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Aktuelle legemidler som inneholder alkohol, resorcinol, svovel, eller salisylsyre fordi risikoen for overdreven tørr eller hudirritasjon kan forekomme.

Spør helsepersonell hvis Tretinoin Cream kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Tretinoin Cream er kun til utvortes bruk. Unngå å få Tretinoin Cream i dine øyne, nese eller munn. Hvis du får Tretinoin Cream i øynene, skyll grundig med vann.
Tretinoin Cream kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Tretinoin Cream. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
For de første 2 til 3 ukers behandling, kan huden din tilstand ser ut til å forverres. Dette er forventet. Ikke slutte å bruke Tretinoin Cream på dette tidspunktet.
Snakk med legen din før du bruker andre legemidler eller produkter på huden din. Mens du bruker Tretinoin Cream, kan du bruke kosmetikk.
Ikke påfør Tretinoin Cream til huden som er solbrent. Vent til brenne er fullt leget før du bruker Tretinoin Cream.
Ikke bruk mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Unngå å bruke andre aktuelle medikamenter, kosmetikk, eller andre produkter som har en sterk tørking effekt. Hvis du har tørr hud fra å bruke disse produktene, tillater huden din å "hvile" før du bruker Tretinoin Cream.
Ikke bruk Tretinoin Cream til noe annet enn det som det var foreskrevet stand.
Ekstremvær, som for eksempel vind eller kaldt vær, kan irritere huden din mer mens du bruker Tretinoin Cream.
Tretinoin Cream kan forårsake skade hvis det svelges. Hvis du kan ha tatt den med munnen, må du kontakte giftkontrollen eller legevakten umiddelbart.
Tretinoin Cream bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 12 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Tretinoin Cream mens du er gravid. Det er ikke kjent om Tretinoin Cream er funnet i morsmelk etter topikal bruk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Tretinoin Cream, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

?kning eller reduksjon av hudens pigment (farge), rødhet, peeling, eller følelse av varme, følsomhet for sollys, hudirritasjon, stikkende følelse på applikasjonsstedet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), alvorlig rødhet, hevelse, blemmer eller skorpedannelse i huden.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Tretinoin 0,025