Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Uritol (Furosemide) Uten Resept

Kjøpe UritolKjøpe Uritol På nett uten resept

URITOL (FUROSEMIDE) INDIKASJONER


Furosemid anvendes for behandling av væskeansamling og hevelse forårsaket av kongestiv hjertesvikt, levercirrhose, eller nyresykdom. Det er også brukt i kombinasjon med andre legemidler for behandling av væskeansamling i lungene. Furosemid er en loop vanndrivende. Loop-diuretika gjør nyrene fjerne større mengder av elektrolytter (spesielt natrium-og kaliumsalter) og vann enn normalt (diuretisk effekt). Loop-diuretika er nyttige for behandling av mange tilstander hvor salt-og vannretensjon (f.eks, ødem, hevelse) er et problem.

URITOL (FUROSEMIDE) INSTRUKSJONER


Bruk Furosemid som anvist av legen din.

Ikke ta medisiner i større mengder, eller ta den lenger enn anbefalt av legen din. Følg instruksjonene på resept etiketten.
Legen din kan noen ganger endre dosen å sikre at du får de beste resultatene fra denne medisinen.
Ta Furosemid gjennom munnen med eller uten mat.
For å være sikker på at Furosemid er ikke forårsaker skadelige effekter, ditt blod vil måtte testes med jevne mellomrom. Din nyre-eller leverfunksjon kan også trenge å bli testet. Gå ikke glipp av noen planlagte avtaler.
Hvis du blir behandlet for høyt blodtrykk, fortsette å bruke denne medisinen selv om du føler deg fin. Høyt blodtrykk har ofte ingen symptomer.
Furosemid kan øke mengden av urin eller få deg til å tisse oftere når du først begynner å bruke den. For å holde dette fra å forstyrre søvnen din, kan du prøve å ta dosen din før 18:00.
Hvis du glemmer en dose av Furosemid, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Furosemid.

URITOL (FUROSEMIDE) LAGRING


Oppbevares Furosemid ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C) i en tett lukket beholder. Korte perioder ved temperaturer på 59 til 86 grader F (15 til 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Furosemid utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Furosemid hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Furosemid
du er ute av stand til å urinere.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Furosemid. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har væske i magen, nedsatt hørsel, leversykdom, diabetes mellitus, lav urinproduksjon, høyt blod urinsyre, en blodsykdom, nyresykdom, eller lupus, du har hatt et hjerteinfarkt, eller du er dehydrert.

Noen legemidler kan samhandle med Furosemid. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen, indometacin) fordi de kan redusere Furosemid effektivitet
Aminoglykosider (f.eks, gentamicin), angiotensin-konvertering enzym (ACE) hemmere (f.eks Captopril), etakrynsyre eller salisylater (for eksempel aspirin) fordi alvorlige bivirkninger til nyrene (redusert evne til å urinere) og ører (hørselstap) kan forekomme
Kloralhydrat fordi bivirkninger, som for eksempel overdreven svetting, rask hjerterytme, og endringer i blodtrykk, kan oppstå
Digoksin eller litium fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Furosemid.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Furosemid kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Furosemid kan forårsake svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Furosemid med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Furosemid kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Diabetes pasienter - Furosemid kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Blodtrykket bør overvåkes når du tar Furosemid.
Legen din kan også foreskrive en kalium supplement mens du bruker Furosemid. Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller annet produkt som også har kalium i det.
Furosemid kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Furosemid. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Laboratorietester, inkludert totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Furosemid. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Furosemid i barn, de kan være mer følsomme for effektene.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Furosemid mens du er gravid. Furosemid er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Furosemid, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Unormale følelser i huden, blære krampe, tåkesyn, forstoppelse, kramper, svimmelhet, svimmelhet når du stiger opp fra sittende eller liggende stilling, følelse av hvirvlende bevegelse, feber, hodepine, svimmelhet, munn og mage irritasjon, muskelspasmer, kvalme, rødhet, rastløshet ; øresus, ser en gul farge, følsomhet for sollys, vene betennelse.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), forvirring, diaré, tretthet, tørr munn, økt urinering, hørselstap, tap av appetitt; muskelsmerter / kramper / svakhet, rask eller uregelmessig hjerterytme, rastløshet, plutselig leddsmerter, uvanlige blødninger eller blåmerker, unormal tørste, unormal tretthet eller svakhet, oppkast, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Uritol