Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Viagra Plus Uten Resept

Kjøpe Viagra PlusKjøpe Viagra Plus På nett uten resept

VIAGRA PLUS INDIKASJONER


Viagra Plus er indisert for behandling av erektil dysfunksjon hos menn. Viagra Plus er en fosfodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Det fungerer ved å bidra til å øke blodtilførselen til penis ved seksuell stimulering. Dette hjelper deg til å oppnå og opprettholde en ereksjon.

VIAGRA PLUS INSTRUKSJONER


Bruk Viagra Plus som anvist av legen din.

Ta Viagra Plus gjennom munnen med eller uten mat. Viagra Plus kanskje ikke fungerer så raskt hvis du tar det med et fettrikt måltid.
Viagra Plus er vanligvis tatt ca 15-30 minutter før seksuell aktivitet. Effekten varer vanligvis opptil fire timer.
Viagra Plus kan hjelpe deg å ha en ereksjon når seksuell stimulering oppstår. En ereksjon vil ikke skje bare ved å ta en pille.
Ikke ta mer enn anbefalt dose eller ta det oftere enn én gang daglig, eller som anvist av legen din.
Hvis du glemmer en dose av Viagra Plus og du fortsatt har tenkt å engasjere seg i seksuell aktivitet, ta den så snart du husker. Fortsett å ta det som anvist av legen din.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Viagra Plus.

VIAGRA PLUS LAGRING


Oppbevares Viagra Plus ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Viagra Plus utilgjengelig for barn.

VIAGRA PLUS MER INFO:


Aktiv ingrediens: Sildenafil. En pille av Viagra Plus x 400mg inneholder kun 25 mg av Sildenafil.

Andre ingredienser:

Ginseng har tradisjonelt vært brukt for å bekjempe tretthet, gir immun støtte. Ginseng hjelper opprettholde utholdenhet og energinivå og kan forbedre fysiske prestasjoner. Ginseng stimulerer og øker endokrin aktivitet i kroppen. Det fremmer en økning i metabolsk aktivitet og slapper hjerte og lunge bevegelser. Ginseng stimulerer også Medulla sentre og slapper sentralnervesystemet. Ginseng øker ereksjon, seksuell lyst og vellykket samleie mer vellykket sammenlignet med placebo.

L-Arginine er brukt til å lage nitrogenoksid, et stoff i kroppen som slapper blodkarene. Foreløpige studier har funnet at L-Arginine kan hjelpe med forhold som bedre når blodårene er avslappet (kalt vasodilatasjon). Sammen med reduksjon av blodkar stivhet, økning av blodstrøm, forbedrer L-Argine blodkar funksjon og stimulerer frigjøring av menneskelig veksthormon og prolaktin.

Vitamin B-6 er en antioksidant næringsstoff som bidrar til kroppens hemme dannelsen av skadelige frie radikaler. Overflødig homocystein fører til aterosklerose (jevning og hardere av blodårene) og en tilstrekkelig tilførsel av vitamin B-6 vil hindre opphopning av denne toksiske metabolitten. B-6 mangel kan svekke hjertemuskelen og øke serumkolesterolnivåer. Vitamin B-6 er svært viktig for metabolismen av aminosyrer - folk flest bør ta noe av dette næringsstoffet, er dette grunnen til at det aktiverer L-Arginine på en mest mulig forsvarlig måte.

Vitamin B-12 er nødvendig for produksjonen av røde blodceller og spiller en viktig rolle i å opprettholde helsen til nerveceller og i dannelsen av genetisk materiale.

Folic Acid er et viktig vitamin B som spiller en viktig rolle i DNA og RNA syntese, produksjon av røde blodceller, kardiovaskulær helse, humør, mental funksjon og vedlikehold av nervesystemet. Tilstrekkelig nivå av folat hjelp til å opprettholde sunne nivåer av homocystein, støtte kardiovaskulær helse. Formen av folat brukes i tillegg absorberes bedre enn det som finnes i næringsmidler.

Fordeler:

Double Impact på Penis Vasodilatasjon;
Flere Kraftig Penis blodsirkulasjonen;
?kt vitalitet og Klargjort Utholdenhet;
Reduksjon av Responstid til Minimum;
Stimulering av Human Growth Hormone Utgivelses;
Beskyttelse mot stress - Forbedret Årvåkenhet;
?kt Generation of Sperm Partikler.

IKKE bruk Viagra Plus hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Viagra Plus
du har blitt anbefalt av legen din for å unngå seksuell aktivitet på grunn av hjerteproblemer
du tar nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, tabletter, kapsler, patch, salve), eller nitroprusside
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt)
du ta en annen PDE5-hemmer (f.eks, tadalafil, vardenafil) eller en annen medisin som inneholder sildenafil.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Viagra Plus. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en deformert penis (f.eks, kavernøs fibrose, Peyronies sykdom), blodcelle problemer (f.eks, leukemi, multippelt myelom, sigdcelleanemi), eller andre forhold som kan øke risikoen for en langvarig ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med en langvarig (mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med visse øyeproblemer (f.eks macula degenerasjon, optisk nevropati, retinitis pigmentosa, plutselig synstap på ett eller begge øyne) eller hørselsproblemer (f.eks øresus, nedsatt hørsel, hørselstap)
hvis du har en historie med lever-eller nyreproblemer, lungeproblemer (f.eks pulmonal venookklusiv sykdom), høyt eller lavt blodtrykk, magesår, blødning problemer, hjerteproblemer (f.eks angina, aortastenose, hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme) eller blodårer problemer
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, slag eller livstruende uregelmessig hjerterytme, spesielt i løpet av de siste seks månedene.

Noen legemidler kan samhandle med Viagra Plus. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), legemidler mot høyt blodtrykk, nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin), eller nitroprusside fordi alvorlig lavt blodtrykk med svimmelhet, og besvimelse kan forekomme
Azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), H2-antagonister (f.eks cimetidin), HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir, sakinavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), narkotiske analgetika (f.eks dihydro), eller telitromycin fordi de kan øke risikoen for Viagra er bivirkninger
Bosentan eller rifampicin fordi de kan redusere Viagra effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Viagra Plus kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Viagra Plus kan forårsake svimmelhet, tretthet, besvimelse, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Viagra Plus med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Viagra Plus kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter med hjerteproblemer som tar Viagra Plus kan ha økt risiko for hjerte-relaterte bivirkninger, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. Symptomer på hjerteinfarkt kan omfatte bryst, skulder, nakke eller kjeve smerter, nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter eller oppkast, besvimelse, eller visjon endringer. Symptomer på slag kan omfatte forvirring, syn eller tale endringer, ensidig svakhet eller besvimelse. Kontakt legen din eller oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene.
Viagra Plus sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig (f.eks, mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din med en gang hvis du har en ereksjon som varer mer enn fire timer.
Viagra Plus ikke stoppe spredningen av hiv eller andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS) til andre gjennom seksuell kontakt. Bruk barriere metoder for prevensjon (for eksempel kondom) dersom du har HIV-infeksjon eller en STD.
Viagra Plus vil ikke forhindre graviditet. Hvis partneren din kan bli gravid og du ønsker å unngå graviditet, sørg for å bruke en effektiv form for prevensjon.
Viagra Plus kan i sjeldne tilfeller forårsake milde, midlertidige synsforstyrrelser (f.eks, tåkesyn, følsomhet for lys, blå / grønn fargetone til visjon). Kontakt legen din hvis visjon endringer vedvarer eller er alvorlige.
Sjelden har et øye problem kalt nonarteritic iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) er rapportert hos pasienter som tok Viagra Plus. Dette kan føre til nedsatt syn eller permanent tap av syn i enkelte tilfeller. Hvis du oppdager en plutselig nedgang i syn eller tap av synet på ett eller begge øyne, må du kontakte legen din med en gang.
Plutselige fall i hørsel og tap av hørsel er rapportert hos noen pasienter som har tatt Viagra Plus. Noen ganger er de også lagt merke til øresus og svimmelhet. Hvis du oppdager en plutselig nedsatt eller tap av hørsel, bør du kontakte legen din med en gang.
Ikke bruk andre legemidler eller behandlinger for ED mens du tar Viagra Plus uten først å sjekke med legen din.
Bruk Viagra Plus med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Viagra Plus er ikke anbefalt for bruk hos barn yngre 18 år.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet, rødme, hodepine, halsbrann, tett nese, urolig mage.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, hukommelsestap, nummenhet i en arm eller ben ; ensidig svakhet, smertefull eller langvarig ereksjon, øresus, beslag, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, alvorlige eller vedvarende visjon endringer, plutselig nedsatt eller tap av hørsel, plutselig nedsatt eller tap av synet på ett eller begge øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Viagra Plus