Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Viani Diskus (Seroflo) Uten Resept

Kjøpe Viani DiskusKjøpe Viani Diskus På nett uten resept

VIANI DISKUS (SEROFLO) INDIKASJONER


Viani Diskus inhalator benyttes for langtids forebygging og behandling av astma og kroniske lungesykdommer.

VIANI DISKUS (SEROFLO) INSTRUKSJONER


Bruk Viani Diskus inhalator som anvist av legen din. Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner.
Viani Diskus inhalator kommer med en ekstra pasientinformasjon ark kalles en Medisinering Guide. Les det nøye. Les det igjen hver gang du får Viani Diskus inhalator fylt. Ikke bruk en spacer med Viani Diskus inhalator.
Alltid klar og bruke denne enheten på en jevn, flat posisjon.
Hold enheten i den ene hånden og legg tommelen på den andre hånden på tommelgrep. Skyv tommelen vekk fra deg så langt som det vil gå før munnstykket vises og smekker på plass.
Hold enheten i en jevn, flat posisjon med munnstykket mot deg. Skyv hendelen fra deg så langt som det vil gå til det klikker.
Ikke lukk eller vippe enheten, leke med spaken, eller flytte spaken mer enn en gang. Dette kan frigi eller kaste bort ekstra doser.
Hold enheten borte fra munnen og puste helt ut. Ikke pust inn i inhalatoren. Sett munnstykket til dine lepper. Pust inn raskt og dypt gjennom enheten.
Fjern enheten fra munnen. Hold pusten i ca 10 sekunder, eller så lenge det er behagelig. Deretter puster ut sakte.
Lukk enheten. Sett tommelen på tommelgrep og skyv det mot deg så langt det går. Enheten vil klikke stengt og spaken går tilbake til sin opprinnelige posisjon.
Skyll munnen med vann etter bruk Viani Diskus inhalator. IKKE svelge skylleløsning. Spit skyllevannet ut.
Hvis du bruker andre inhalerte medisiner, vente noen minutter mellom å bruke Viani Diskus inhalator og andre inhalatorer, med mindre noe annet av legen din.
Ta dine doser av Viani Diskus inhalator ca 12 timers mellomrom, med mindre legen din forteller deg noe annet.
Vask aldri munnstykke eller en annen del av inhalatoren. Hold det tørt. Oppbevar Viani Diskus inhalator på et tørt sted.
Kast Viani Diskus inhalator bort en måned etter at du fjerner den fra folieposen, eller etter doseindikatoren viser "0", avhengig av hva som kommer først.
Du kan puste lettere etter den første dosen av Viani Diskus inhalator. Imidlertid kan det ta en uke eller lenger for å oppnå mest mulig nytte.
Bruk Viani Diskus inhalator regelmessig for å få mest mulig nytte av den. Bruke Viani Diskus inhalator til samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å bruke det. Ikke slutte å bruke Viani Diskus inhalator selv om du føler deg bedre med mindre legen din sier at du skal.

VIANI DISKUS (SEROFLO) LAGRING


Oppbevar Viani Diskus inhalator ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), på et tørt sted. Lagres vekk fra direkte varme og sollys, fuktighet og lys. Inhalatoren er ikke gjenbrukes og bør kastes en måned etter fjerning fra fuktbeskyttelsesfolien innpakningsposen eller etter alle blemmer har blitt brukt, avhengig av hva som kommer først.

VIANI DISKUS (SEROFLO) MER INFO:


Aktive ingredienser: flutikason og Salmeterol

Viani Diskus inhalator er en langtidsvirkende kortikosteroid og bronkodilator kombinasjon. Det fungerer ved å redusere betennelse og utvidelse av luftveiene i lungene, noe som hjelper deg med pusten lettere.

IKKE bruk Viani Diskus inhalator hvis:
du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Viani Diskus inhalator eller til melkeproteiner du har et astmaanfall (f.eks, plutselig, alvorlig utbrudd eller forverring av astma symptomer som tetthet i brystet, hoste, kortpustethet, piping)
du bruker en annen type langtidsvirkende inhalert bronkodilator (f.eks formoterol inhalasjonspulver, salmeterol inhalasjonspulver)
du tar en azol soppdrepende (f.eks ketokonazol), visse HIV proteasehemmere (f.eks, ritonavir), et makrolid antibiotika (f.eks, klaritromycin), nefazodon, eller telitromycin
Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.
Noen medisinske tilstander kan samhandle med Viani Diskus inhalator. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:
hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du tar en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine) eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), eller hvis du har tatt noen av disse legemidlene i løpet av de siste 14 dagene
hvis du har høyt blod syre nivåer (f.eks ketoacidose) eller en historie med diabetes, glaukom eller økt trykk i øyet, hjerteproblemer (f.eks rask eller uregelmessig hjerterytme, hjerteblodårer problemer), høyt blodtrykk, nervesystemet problemer , leverproblemer, lavt kaliumnivå, krampeanfall, skjoldbrusk problemer, eller en binyre svulst
hvis du har en KOLS blusse opp, som nylig har vært på legevakten for astma, har en historie med hyppige sykehusinnleggelser for astma, eller har hatt en livstruende astmaanfall
hvis du har en soppinfeksjon, bakteriell, eller parasittinfeksjon, en viral infeksjon (f.eks, meslinger, vannkopper, helvetesild), herpes virus infeksjon i øyet; tuberkulose (TB), en historie med en positiv TB hudtest, eller immunforsvaret problemer , eller hvis du har hatt en nylig vaksinasjon
hvis du har svake bein (osteoporose) eller har risikofaktorer for osteoporose (f.eks en familiehistorie med osteoporose, tobakksbruk, langvarig bruk av kortikosteroider eller enkelte anfall medisiner, begrenset fysisk mosjon, dårlig ernæring)
Noen legemidler kan påvirkes av Viani Diskus inhalator. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:
Diuretika (f.eks, hydroklortiazid, furosemid) eller langtidsvirkende inhalert bronkodilatorer (f.eks, salmeterol Inhalasjonspulver, formoterol inhalasjonspulver) fordi risikoen for lavt kaliuminnhold i blodet eller uregelmessig hjerterytme kan økes
Betablokkere (f.eks, propranolol) fordi de kan redusere Viani Diskus inhalator effektivitet.
Azolfungicider (f.eks ketokonazol), catechol-O-methyltransferase (COMT)-hemmere (f.eks entakapon), delavirdine, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), makrolidantibiotika (f.eks, klaritromycin), MAO-hemmere (f.eks phenelzine), nefazodon , kortvirkende beta-agonist bronkodilatorer (f.eks, Albuterol), telitromycin, eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), fordi de kan øke risikoen for Viani Diskus inhalator bivirkninger

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet, hodepine, mild muskel eller skjelettsmerter, kvalme, nervøsitet, irritasjon i halsen, tremor, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge);

atferd endringer;

tåkesyn eller andre synsforstyrrelser;

brystsmerter;

choking;

rask eller uregelmessig hjerterytme;

heshet;

nummenhet eller prikking i hender eller føtter;

anfall;

alvorlig muskelsvakhet, kramper eller spasmer;

alvorlig eller vedvarende skjelettsmerter;

alvorlig eller vedvarende svimmelhet eller hodepine;

tegn på infeksjon (f.eks, feber, frysninger, vedvarende hodepine / sår hals, øresmerter, økt slimproduksjon eller endring i slim farge);

hevelse eller tetthet i halsen;

problemer med å sove;

uvanlig tretthet eller svakhet;

vaginal lukt eller utslipp;

vektøkning;

hvite flekker eller sår på tungen eller i munnen;

forverring av astma symptomer (f.eks, økt tungpustethet, hoste, tetthet i brystet, kortpustethet).

Mer informasjon

Viani Diskus inhalator skal kun brukes av pasienten for hvem det er foreskrevet. Ikke del det med andre mennesker.

Kjøpe Viani Diskus