Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Xepin (Sinequan) Uten Resept

Kjøpe XepinKjøpe Xepin På nett uten resept

XEPIN (SINEQUAN) INDIKASJONER


Xepin brukes for behandling av depresjon eller angst hos visse pasienter. Xepin er en trisykliske antidepressiva.

XEPIN (SINEQUAN) INSTRUKSJONER


Bruk Xepin som anvist av legen din.

Ta Xepin gjennom munnen med eller uten mat.
Tar Xepin ved leggetid kan bidra til å redusere bivirkninger (f.eks, dagtid døsighet). Diskuter denne muligheten med legen din.
Hvis du glemmer en dose av Xepin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig. Hvis du tar en dose daglig ved sengetid, ikke ta den glemte dosen neste morgen.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Xepin.

XEPIN (SINEQUAN) LAGRING


Butikk Xepin ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Xepin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

XEPIN (SINEQUAN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Doxepin HCl.

IKKE bruk Xepin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Xepin eller til andre trisykliske antidepressiva
du har visse prostata problemer (f.eks, asymptomatisk prostatahyperplasi), grønn stær, eller problemer med vannlating
du tar klonidin, en H1-antagonist (f.eks, astemizol, terfenadin), eller ibutilide, eller du har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks furazolidon, phenelzine, isocarboxazid) i løpet av de siste 14 dagene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Xepin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med hjerteproblemer, kramper (for eksempel epilepsi), overaktiv skjoldbruskkjertel, prostataproblemer (f.eks benign prostatahyperplasi [BPH]), blod problemer (f.eks, porfyri), andre psykiske eller humør problemer, selvmordstanker eller forsøk , eller alkoholmisbruk.

Noen legemidler kan samhandle med Xepin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antiarytmika (f.eks kinidin, propafenon, flekainid), soppmidler (f.eks, flukonazol, terbinafin), karbamazepin, cimetidin, mibefradil, fenotiaziner (f.eks, klorpromazin, tioridazin), eller selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin, sertralin ) fordi de kan øke risikoen for Xepin er bivirkninger
Antikoagulantia (f.eks warfarin), H1-antagonister (f.eks, astemizol, terfenadin), ibutilide, sulfonylurea (f.eks tolazamide, glipizid), sympatomimetika (f.eks, fenylefrin, pseudoefedrin), eller tramadol fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Xepin
Klonidin, guanadrel, guanetidin eller guanfacine fordi deres effektivitet kan bli redusert med Xepin
MAO-hemmere (f.eks furazolidon, phenelzine, isocarboxazid) fordi alvorlige toksiske effekter kan forekomme.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Xepin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Xepin kan forårsake døsighet, svimmelhet, tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Xepin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Xepin vil legge til effekter av alkohol og andre beroligende midler. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner er depressiva.
Xepin kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Begrense alkoholforbruk mens du tar Xepin.
Barn, ungdom og unge voksne som tar Xepin kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Se alle pasienter som tar Xepin tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Xepin kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Xepin. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Xepin før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Når du begynner å ta Xepin, kan flere uker pass før du føler deg fullt utbytte.
Bruk Xepin med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Xepin bør ikke brukes til barn yngre 12 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Xepin mens du er gravid. Xepin er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Xepin.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Appetite tap, forstoppelse, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, overflødig svetting, hodepine, halsbrann, økt appetitt, dårlig fordøyelse, kvalme, ubehagelig smak, urinretensjon, oppkast, svakhet, vektøkning.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), unormale bevegelser, aggressiv eller bisarr atferd, agitasjon, angst, uskarpt syn og andre synsforstyrrelser; brystsmerter, problemer med å snakke og svelge, desorientering, øyesmerter, besvimelse, rask, treg eller uregelmessig hjerterytme, hårtap, hallusinasjoner, fiendtlighet, irritabilitet, tap av balanse, humørsvingninger, nervøsitet eller rastløshet, panikkanfall, øresus , kramper, skjelvinger, sår hals eller feber, problemer med å sove, rykninger i ansiktet eller tungen, uvanlige blødninger eller blåmerker, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Xepin