Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Yirala (Yasmin) Uten Resept

Kjøpe YiralaKjøpe Yirala På nett uten resept

YIRALA (YASMIN) INDIKASJONER


Yirala anvendes for å forebygge graviditet. Yirala er en progesteron og østrogen kombinasjon prevensjon pille. Det virker ved å hindre eggløsning, jevning av slimet i livmorhalsen, og endre slimhinnen i livmoren.

YIRALA (YASMIN) INSTRUKSJONER


Bruk Yirala som anvist av legen din.

Ta Yirala gjennom munnen med eller uten mat.
Snakk med legen din om hvordan du bør begynne å ta din første pakke med Yirala. Hvis du begynner å ta Yirala i løpet av de første 24 timer av din periode, trenger du ikke å bruke en ekstra form for prevensjon. Hvis du begynner å ta Yirala på søndag etter at menstruasjonen starter, må du bruke en ekstra form for prevensjon i 7 dager etter at du begynner å bruke Yirala.
Hvis du bytter fra en annen prevensjon pille til Yirala, starte Yirala på samme dag som ville ha startet en ny pakke med dine tidligere p-piller. Snakk med legen din dersom du har noen spørsmål om hvordan du bytter fra en annen form for hormonell prevensjon til Yirala.
Ta Yirala på samme tid hver dag, ikke mer enn 2 timers mellomrom. Etter å ha tatt den siste pillen i pakken, begynne å ta den første pillen fra en ny pakke allerede neste dag.
For Yirala for å være effektiv, må det tas hver dag. Ikke hopp over doser, selv om du ikke har sex veldig ofte. Ikke hopp piller hvis du er spotting, blødninger, eller kvalm. Hvis du har disse bivirkningene, og de går ikke bort, sjekk med legen din.
Hvis du går glipp av en dose av Yirala, ta den så snart du husker. Ta din neste dose til vanlig tid. Dette betyr at du kan ta to doser på samme dag. Du trenger ikke å bruke en sikkerhetskopi form for prevensjon hvis du bare glipp av en pille. Hvis du går glipp av mer enn en dose, lese ekstra pakningsvedlegget som følger med Yirala eller kontakte legen din for å få instruksjoner. Du må bruke en sikkerhetskopi form for prevensjon hvis du går glipp av mer enn en dose. Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal håndtere savnet doser, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom) inntil du snakke med legen din.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Yirala.

YIRALA (YASMIN) LAGRING


Oppbevar Yirala på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Yirala utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

YIRALA (YASMIN) MER INFO:


Ingredienser: drospirenon og etinyløstradiol.


IKKE bruk Yirala hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Yirala
du er gravid eller tror du kan være gravid
du har en historie med blodpropp problemer, alvorlige blodpropper (for eksempel i lunger, bein, øyne), visse blodårer problemer (for eksempel blødning i hjernen, hjerteinfarkt, hjerneslag), eller brystkreft
du har visse hjerteproblemer (f.eks hjerteklaffproblemer, visse typer av uregelmessig hjerterytme), brystsmerter forårsaket av angina, visse blodproblemer (f.eks, porfyri), visse typer hodepine eller migrene med aura, alvorlig eller ukontrollert høyt blodtrykk; diabetes som påvirker blodsirkulasjonen, endometrial, cervical, eller vaginal kreft, østrogenavhengige vekster, eller udiagnostisert unormal vaginal blødning
du har nyresykdom, binyre sykdom, leversykdom eller leversvulster, eller en historie med gulfarging av øyne eller hud som følge av graviditet eller tidligere prevensjon bruk
du har hatt kirurgi og er eller vil bli begrenset til en seng eller en stol for en lengre periode
du er eldre enn 35 år gammel og røyker 15 eller flere sigaretter per dag.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Yirala. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med endometriose, vekster i livmoren, unormal mammografi, uregelmessig menstruasjon, unormal vaginal blødning, en klump i brystet, eller fibrocystic bryst sykdom, eller hvis et familiemedlem har hatt brystkreft
hvis du har en historie med diabetes eller høyt blodsukker, galleblæren problemer, migrene eller alvorlige eller vedvarende hodepine, hjerteproblemer, høyt blodtrykk, høyt kolesterol eller lipid nivåer, nyre-eller leverproblemer, blod eller blødningsproblemer, psykiske eller humør problemer (f.eks, depresjon), lupus, høyt blod kalsium eller kalium nivåer, chorea (jerky, ufrivillige bevegelser av ansikt, armer eller ben), åreknuter, gulfarging av øyne eller hud, bukspyttkjertel problemer, eller beslag
Hvis du røyker, er svært overvektig, har ennå ikke hatt din første menstruasjon, eller har væskeansamling eller hevelse problemer
dersom du ønsker å ha en operasjon, eller å bli begrenset til en seng eller en stol i en lang tidsperiode.

Noen legemidler kan samhandle med Yirala. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Aldosteron blokkere (f.eks, eplerenon), angiotensin converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks, enalapril), angiotensin reseptorblokkere (f.eks, losartan), heparin, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (f.eks, naproxen), kaliumtilskudd, eller kaliumsparende diuretika (f.eks spironolakton) fordi risikoen for høyt kaliumnivået i blodet kan økes
Acetaminofen, askorbinsyre (vitamin C), eller atorvastatin, fordi de kan øke risikoen for Yirala bivirkninger
Azolfungicider (f.eks ketokonazol) eller HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir) fordi de kan redusere Yirala effektivitet, noe som resulterer i graviditet eller gjennombruddblødning, eller de kan øke risikoen for Yirala bivirkninger
Aprepitant, barbiturater (f.eks fenobarbital), bosentan, karbamazepin, felbamat, griseofulvin, hydantoins (f.eks, fenytoin), modafinil, nevirapin, penicillin (for eksempel ampicillin), fenylbutazon, rifampicin, johannesurt, tetracykliner (f.eks, doksycyklin) , topiramat, eller troglitazone, fordi de kan redusere Yirala effektivitet, som resulterer i gjennombruddsblødning eller graviditet
Betablokkere (f.eks, propranolol), kortikosteroider (for eksempel prednisolon), ciklosporin, teofyllin, tizanidine, eller troleandomycin fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Yirala
Antikoagulantia (f.eks warfarin) fordi deres effektivitet kan bli redusert eller risikoen for deres bivirkninger kan økes med Yirala
Clofibric syre, lamotrigin, morfin, salisylsyre, eller temazepam fordi deres effektivitet kan minskes ved å Yirala.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Yirala kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Yirala kan øke risikoen for hjerneslag, hjerteinfarkt, blodpropp, høyt blodtrykk, eller lignende problemer. Risikoen er større dersom du røyker. Ikke røyk eller bruke andre tobakksprodukter mens du tar Yirala.
Blødning eller blødning kan oppstå mens du tar Yirala. Ikke slutte å ta Yirala hvis dette skjer. Dersom blødninger eller spotting fortsetter eller er tung, bør du kontakte legen din.
Hvis menstruasjonen skjer ikke når forventet, eller hvis du opplever uvanlig ømme bryster eller symptomer på morgenkvalme, ringe legen din med en gang. Disse symptomene kan tyde på at du er gravid.
Effektiviteten av Yirala kan bli redusert med visse legemidler (for eksempel antibiotika, legemidler mot krampeanfall, johannesurt) eller betingelser (f.eks oppkast eller diaré). Dette kan føre til gjennombruddsblødning eller øke risikoen for en uønsket graviditet hvis du har sex. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom). Snakk med din lege eller apotek for mer informasjon.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Yirala før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi. Hvis mulig, bør Yirala stoppes minst fire uker før kirurgi eller noen gang kan du bli begrenset til en seng eller stol for en lengre periode (f.eks, lang flyreise, sengeleie, eller langvarig sykdom).
Du bør vanligvis ikke ta Yirala innen 4 til 6 uker etter fødselen. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Yirala kan føre til mørke hudområder i ansiktet ditt. Eksponering for solen kan gjøre disse oppdateringene mørkere. Hvis patcher utvikle, bruke en solkrem eller verneklær når de utsettes for solen, sunlamps eller tanning boder.
Hvis du bruker kontaktlinser, og du utvikler problemer med dem eller andre synsforstyrrelser, bør du kontakte legen din.
Du kan oppleve en forsinkelse i å kunne bli gravid etter å stoppe Yirala. Denne effekten kan være større hos pasienter som hadde uregelmessig menstruasjon før du starter Yirala. Diskutere eventuelle bekymringer med din lege eller apotek.
Yirala ikke stoppe spredningen av hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS) til andre gjennom blod eller seksuell kontakt. Bruk barriere metoder for prevensjon (for eksempel kondom) dersom du har en HIV-infeksjon eller en STD.
Når medisinen er lite, få mer fra legen eller apoteket så snart du kan. Ikke kjør ut av medisin. Din sjanse for å bli gravid kan øke hvis du ikke tar Yirala hver dag som anvist.
Diabetes pasienter - Yirala kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert bryst eksamener, Pap tester, physicals, og blodtrykk, kan utføres mens du bruker Yirala. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Undersøke brystene dine månedlige som anvist av legen din. Rapportere eventuelle klumper med en gang.
Yirala kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Yirala.
Yirala bør ikke brukes til barn som ennå ikke har hatt sin første menstruasjon, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke ta Yirala hvis du er gravid. Hvis du tror du kan bli gravid, må du kontakte legen din med en gang. Yirala er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Yirala.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

?mme bryster, blødning eller småblødninger mellom menstruasjonene, kvalme, magekramper eller oppblåsthet, oppkast, vektøkning.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), bryst klump eller utflod, kalv eller smerter, hevelse, eller ømhet, endring i mengden av urin som produseres, brystsmerter eller tyngde, forvirring, hoste blod, besvimelse, uregelmessig hjerterytme, venstre-sidig kjeve, nakke, skulder, eller arm smerter, psykiske eller humørsvingninger (f.eks, depresjon), migrene, savnet menstruasjons periode, nummenhet i en arm eller et ben, ensidig svakhet, vedvarende, alvorlig, eller tilbakevendende hodepine eller svimmelhet; vedvarende vaginal fange, alvorlig eller vedvarende problemer med å sove, alvorlige magesmerter eller ømhet, kortpustethet, sløret tale, plutselig kraftig oppkast , hevelse i fingre, hender, ben, eller ankler, symptomer på leverproblemer (f.eks, gulfarging av hud eller øyne, feber, mørk urin, lys avføring, tap av appetitt), uvanlig eller alvorlig blødning, uvanlig tretthet eller svakhet ; vaginal irritasjon eller utflod, synsforstyrrelser (f.eks, plutselig synstap, dobbeltsyn).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Yirala