Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Zanaflex Uten Resept

Kjøpe ZanaflexKjøpe Zanaflex På nett uten resept

ZANAFLEX INDIKASJONER


Zanaflex brukes til å behandle spastisitet ved midlertidig avslappende muskel tone.

ZANAFLEX INSTRUKSJONER


Ta Zanaflex akkurat som foreskrevet av legen din.

En enkelt dose på 8 mg Tizanidine redusert muskeltonus i pasienter med spastisitet i en periode på flere timer. Effekten topper på omtrent 1 til 2 timer og forsvinner mellom 3 til 6 timer. Effekten er doserelatert.

Selv om enkeltdoser på mindre enn 8 mg ikke har vist seg å være effektive i kontrollerte kliniske studier var doserelatert natur tizanidine sin vanlige bivirkninger gjør det forsvarlig å starte behandling med enkeltdoser på 4 mg. ?kes dosen gradvis (2 til 4 mg trinn) til optimal virkning (en tilfredsstillende reduksjon i muskeltonus ved en tolerert dose).

Dosen kan gjentas med 6 til 8 timers intervaller, etter behov, til et maksimum på tre doser i løpet av 24 timer. Den totale daglige dosen bør ikke overskride 36 mg.

Erfaring med enkeltdoser som overstiger 8 mg og daglige doser som overstiger 24 mg er begrenset Det er egentlig ingen erfaring med gjentatte, single, dagtid doser større enn 12 mg eller totale daglige doser større enn 36 mg.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Zanaflex.

ZANAFLEX LAGRING


Oppbevares Zanaflex ved 25 ° C (77 ° F), utflukter lov til 15-30 ° C (59-86 ° F) Tilsett i beholdere med barnesikret lokk.

ZANAFLEX MER INFO:


Aktiv ingrediens: Tizanidine hydrochloride.

Ikke ta Zanaflex hvis du også tar antidepressiva fluvoksamin (Luvox), eller antibiotika ciprofloxacin (Cipro). Ikke bruk Zanaflex i en tid da muskeltonus er nødvendig for å sikre trygg balanse og bevegelse for visse aktiviteter. I noen situasjoner kan det medføre en fysisk sikkerhet for å være i en tilstand av redusert muskeltonus.

Veksle mellom Zanaflex tabletter og kapsler, eller endre måten du tar det med hensyn til spising, kan føre til en økning i bivirkninger eller en reduksjon i terapeutisk effekt. Følg legens instruksjoner nøye. Etter å gjøre noen endringer i hvordan du tar Zanaflex, hvis du merker noen endring i hvor godt medisinen virker eller dersom det fører til økte bivirkninger kontakte legen din.

Ikke ta mer enn tre doser (36 mg) Zanaflex i en 24-timers periode. For mye av denne medisinen kan skade leveren. Kald eller allergi medisin, narkotiske smerte medisin, sovetabletter, andre muskel relaxers, og medisin for beslag, depresjon eller angst kan legge til søvnighet forårsaket av Zanaflex. Fortell legen din hvis du trenger å bruke noen av disse andre legemidler sammen med Zanaflex. Unngå å drikke alkohol. Det kan øke noen av bivirkningene av Zanaflex.

Ikke bruk Zanaflex hvis du er allergisk mot tizanidine, eller hvis du også tar antidepressiva fluvoksamin (Luvox), eller antibiotika ciprofloxacin (Cipro).

Før du bruker Zanaflex, fortelle legen din dersom du er allergisk mot noen medikamenter, eller hvis du har:

leversykdom;
nyresykdom;
høyt eller lavt blodtrykk, eller
en historie med "Long QT syndrom."

Hvis du har noen av disse forholdene, kan du ikke være i stand til å bruke Zanaflex, eller du kan trenge en dosejustering eller spesielle tester under behandlingen.

FDA graviditet kategori C. Denne medisinen kan være skadelig for fosteret. Fortell legen din dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid under behandlingen. Det er ikke kjent om Zanaflex går over i morsmelk eller hvis det kan skade en pleie baby. Ikke bruk denne medisinen uten å fortelle legen din hvis du ammer en baby. I eldre voksne, kan Zanaflex ta mye lengre tid å klart fra kroppen. Følg legens instruksjoner om din spesifikke dosering og medisinering tidsplan.

Zanaflex kan forårsake bivirkninger som kan påvirke din tenkning eller reaksjoner. Vær forsiktig hvis du kjører eller gjøre noe som krever at du er våken og på vakt. Svimmelhet er mest sannsynlig å oppstå når du reiser deg fra sittende eller liggende stilling. Få opp sakte for å unngå svimmelhet og et mulig fall. Ikke bruk Zanaflex i en tid da muskeltonus er nødvendig for å sikre trygg balanse og bevegelse for visse aktiviteter. I noen situasjoner kan det medføre en fysisk sikkerhet for å være i en tilstand av redusert muskeltonus. Kald eller allergi medisin, narkotiske smerte medisin, sovetabletter, andre muskel relaxers, og medisin for beslag, depresjon eller angst kan legge til søvnighet forårsaket av Zanaflex. Fortell legen din hvis du trenger å bruke noen av disse andre legemidler sammen med Zanaflex. Unngå å drikke alkohol. Det kan øke noen av bivirkningene av Zanaflex.

Få nødstilfelle medisinsk hjelp hvis du har noen av disse tegnene på en allergisk reaksjon: elveblest, pustevansker, hevelser i ansiktet, lepper, tunge eller svelg.

Ring legen din med en gang hvis du har noen av disse alvorlige bivirkninger:

følelse ør, besvimelse, langsom hjertefrekvens;
hallusinasjoner, forvirring, uvanlige tanker eller atferd;
kvalme, magesmerter, lav feber, tap av matlyst, mørk urin, leire-farget avføring, gulsott (gulfarging av hud eller øyne), eller
svie eller smerter når du tisser.

Mindre alvorlige Zanaflex bivirkninger kan være mer sannsynlig å inntreffe, slik som:

døsighet eller svimmelhet;
følelsen engstelig eller nervøs;
nummenhet eller prikking;
magesmerter, diaré, forstoppelse, oppkast;
feber;
tørr munn;
muskelsvakhet, ryggsmerter;
økt muskeltonus eller kramper, eller
svette eller utslett.

Dette er ikke en komplett liste over bivirkninger og andre som kan oppstå. Fortell legen din om eventuell uvanlig eller belastende bivirkning.

Kjøpe Zanaflex