Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Zytefor (Avodart) Uten Resept

Kjøpe ZyteforKjøpe Zytefor På nett uten resept

ZYTEFOR (AVODART) INDIKASJONER


Zytefor brukes for behandling av symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH) eller forstørrelse av prostatakjertelen. Den bidrar også til å redusere risikoen for at urin blokkering og behovet for prostatakirurgi. Det kan også anvendes sammen med andre legemidler (f.eks tamsulosin). Zyteforgruppen er en 5 a-reduktase-hemmer. Det fungerer ved å senke nivået av hormonet dihydrotestosteron (DHT), som er en viktig årsak til prostataveksten. Senking DHT fører til krymping av forstørret prostatakjertel.

ZYTEFOR (AVODART) INSTRUKSJONER


Bruk Zytefor som anvist av legen din.

Ta Zytefor gjennom munnen med eller uten mat.
Svelg Zytefor helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger. Ikke ta kapsler som er sprukket eller lekker. Zytefor kan irritere dine lepper, munn og hals.
Ta Zytefor regelmessig for å få mest mulig nytte av den. Tar Zytefor på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Zytefor selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Zytefor, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Zytefor.

ZYTEFOR (AVODART) LAGRING


Oppbevares Zytefor på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Zytefor utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ZYTEFOR (AVODART) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Dutasterid.

IKKE bruk Zytefor hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Zytefor eller til andre 5 alpha-reduktase hemmere (f.eks, finasterid)
du er en kvinne eller et barn.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Zytefor. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en leversykdom, prostatakreft, urinveissykdom, eller problemer med å tisse.

Noen legemidler kan samhandle med Zytefor. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Cimetidin, ciprofloksacin, diltiazem, ketokonazol, ritonavir, troleandomycin, eller verapamil fordi de kan øke risikoen for Zytefor er bivirkninger.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Zytefor kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.


Viktig sikkerhetsinformasjon:

Zytefor kan øke risikoen for visse misdannelser, inkludert unormal dannelse av kjønnsorganene hos guttefostre. Kvinner som er gravide eller som kan bli gravide må ikke håndtere kapsler. Zytefor absorberes gjennom huden og kan føre til utilsiktet føtal eksponering. Hvis en kvinne som er gravide eller som kan bli gravide kommer i kontakt med kapsler som lekker, må kontaktflaten vaskes umiddelbart med såpe og vann. Hvis det oppstår kontakt, fortelle legen din om det.
Zytefor forblir i blodstrømmen for 4 til 6 måneder etter at du slutter å ta det. Ikke gi blod i minst 6 måneder etter siste dose av Zytefor å hindre eksponering gjennom en blodoverføring til en gravid kvinne.
Zytefor kan redusere volumet av ejakulere. Dette ser ikke ut til å forstyrre normal seksuell funksjon.
Zytefor kan påvirke visse laboratorieprøver, inkludert prostataspesifikt antigen (PSA) for screening av prostatakreft. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Zytefor.
Lab tester og medisinske eksamener, inkludert endetarms eksamen, kan utføres mens du tar Zytefor. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Brystforstørrelse og / eller ømhet, nedsatt sexlyst, redusert volum av ejakulere, manglende evne til å få ereksjon.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Zytefor